Photo – เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เตรียมความพร้อมนำต้นกล้าดอกดาวเรืองจำนวน 20,000 ต้น ที่ได้ดำเนินการเพาะเมล็ดต้นกล้าจนบัดนี้ได้เติบโตพร้อมปลูก โดยนำมายังจุดหน้าสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดเสี้ยว นำไปปลูกให้ออกดอกเหลืองสะพรั่งทั่วแผ่นดิน ในช่วง วันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนกำหนดการมอบต้นดาวเรือง จะแจ้งให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เตรียมความพร้อมนำต้นกล้าดอกดาวเรืองจำนวน 20,000 ต้น ที่ได้ดำเนินการเพาะเมล็ดต้นกล้าจนบัดนี้ได้เติบโตพร้อมปลูก โดยนำมายังจุดหน้าสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดเสี้ยว นำไปปลูกให้ออกดอกเหลืองสะพรั่งทั่วแผ่นดิน ในช่วง วันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนกำหนดการมอบต้นดาวเรือง จะแจ้งให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง
Source: หาดเสี้ยว