Photo – เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ได้รับเเจ้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ ๓ ต.ศรีสัชนาลัย ร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่งานกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ช่วยจับงูที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ พบบริเวณที่พักอาศัยริมแม่น้ำยม (ซอยสะพานลอยศรีประเสริฐที่ออกไปสู่วัดเชิงคีรี) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จึงได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเจ้าของบ้าน ได้รับเเจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า..เห็นงูชูคอออกมาจากข้างบ้าน จึงเร่งทำการค้นหา พบอยู่ในท่อน้ำทิ้งข้างบ้าน จึงช่วยกันปิดท่อจนกระทั่งจับได้เป็นงูเหลือม ขนาดยาว ๕ เมตร น้ำหนัก ๒๕ กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตพื้นที่ห่างไกลชุมชนต่อไป <br>(Cr : Line กลุ่มป้องกันฯ)

เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ได้รับเเจ้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ ๓ ต.ศรีสัชนาลัย ร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่งานกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ช่วยจับงูที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ พบบริเวณที่พักอาศัยริมแม่น้ำยม (ซอยสะพานลอยศรีประเสริฐที่ออกไปสู่วัดเชิงคีรี) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จึงได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเจ้าของบ้าน ได้รับเเจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า..เห็นงูชูคอออกมาจากข้างบ้าน จึงเร่งทำการค้นหา พบอยู่ในท่อน้ำทิ้งข้างบ้าน จึงช่วยกันปิดท่อจนกระทั่งจับได้เป็นงูเหลือม ขนาดยาว ๕ เมตร น้ำหนัก ๒๕ กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตพื้นที่ห่างไกลชุมชนต่อไป (Cr : Line กลุ่มป้องกันฯ)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย