Photo – เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.09 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ทำพิธีบวงสรวงขอขมาเจ้าที่ ก่อนทำการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย<br> ต่อจากนั้น นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย ภริยานายอำเภอ กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกกาชาดเขตอำเภอศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันเสาร์ทึ่ 9 กันยายน 2560 ในพื้นที่ตำบลแม่สิน ตำบลแม่สำ จำนวน 5 หลัง ต่อจากนั้นไปเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับจิตอาสาที่กำลังสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ไม่มีบ้านอาศัย หมู่ 12 ตำบลแม่สิน พร้อมกับมอบเงินสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันเลี้ยงจิตอาสาที่มาช่วยงาน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.09 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ทำพิธีบวงสรวงขอขมาเจ้าที่ ก่อนทำการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย ต่อจากนั้น นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย ภริยานายอำเภอ กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกกาชาดเขตอำเภอศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันเสาร์ทึ่ 9 กันยายน 2560 ในพื้นที่ตำบลแม่สิน ตำบลแม่สำ จำนวน 5 หลัง ต่อจากนั้นไปเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับจิตอาสาที่กำลังสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ไม่มีบ้านอาศัย หมู่ 12 ตำบลแม่สิน พร้อมกับมอบเงินสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันเลี้ยงจิตอาสาที่มาช่วยงาน
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย