Photo – เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30น. นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานเปิดจุดบริการประชาชน ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้ตั้งจุดบริการ อาชีวะอาสา ตรวจซ่อมฟรี "พักคน พักรถ" บริเวณสามแยก หน้าธนาคารออมสินศรีสัชนาลัย #เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30น. นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานเปิดจุดบริการประชาชน ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้ตั้งจุดบริการ อาชีวะอาสา ตรวจซ่อมฟรี “พักคน พักรถ” บริเวณสามแยก หน้าธนาคารออมสินศรีสัชนาลัย #เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว