Photo – เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดฝึกอบรม "โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในตำบล/หมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2560" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อจัดตั้งสมาชิก อส.สำรอง จำนวน 50 คน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดฝึกอบรม “โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในตำบล/หมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2560” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อจัดตั้งสมาชิก อส.สำรอง จำนวน 50 คน
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย