Photo – เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะ ร่วมขบวนแห่งานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย<br><br>โดยมีขบวนแห่ช้างพ่อเมือง ขบวนแห่น้ำสงกรานต์ของท้องถิ่น และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 11 ขบวน โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธี และมอบรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะ ร่วมขบวนแห่งานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยมีขบวนแห่ช้างพ่อเมือง ขบวนแห่น้ำสงกรานต์ของท้องถิ่น และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 11 ขบวน โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธี และมอบรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ
Source: หาดเสี้ยว