Photo – เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ ร่วมทำบุญฟังธรรม ตามโครงการมักศีล มักโอยทาน ในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดปลายนา ตำบลบ้านตึกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และคณะศรัทธา ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ ร่วมทำบุญฟังธรรม ตามโครงการมักศีล มักโอยทาน ในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดปลายนา ตำบลบ้านตึกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และคณะศรัทธา ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย