Photo – เมื่อวันที่ 2. มิถุนายน 2560. ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของนายปิติ. แก้วสลับสี. ผวจ. สท. นายกองโทพยุงศักย์. สุวรรณโณ. นายอำเภอศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่. ดังนี้. เวลา 08.00. น. ร่วมกับสมาชิกกาชาดอำเภอ ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส หลังจากได้รับรายงานจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฯ เวลา 10.30. น. ไปตรวจสอบการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน. เวลา. 14.00 น. ไปพบปะสร้างแรงบันดารใจ. และกระตุ้นเตือนเด็กนักเรียน. ตามโครงการนายอำเภอพบนักเรียนในพื้นที่. และเวลา. 15.30. น. ไปร่วมประชุมกับ สปก. ชลประทาน. ทหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรฯ ตำบลท่าชัย(เขตเทศบาลเมือง)ระยะยาว หลังจากต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบออกทุกครั้งที่ฝนตกหนัก. มาหลายปี

เมื่อวันที่ 2. มิถุนายน 2560. ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของนายปิติ. แก้วสลับสี. ผวจ. สท. นายกองโทพยุงศักย์. สุวรรณโณ. นายอำเภอศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่. ดังนี้. เวลา 08.00. น. ร่วมกับสมาชิกกาชาดอำเภอ ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส หลังจากได้รับรายงานจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฯ เวลา 10.30. น. ไปตรวจสอบการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน. เวลา. 14.00 น. ไปพบปะสร้างแรงบันดารใจ. และกระตุ้นเตือนเด็กนักเรียน. ตามโครงการนายอำเภอพบนักเรียนในพื้นที่. และเวลา. 15.30. น. ไปร่วมประชุมกับ สปก. ชลประทาน. ทหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรฯ ตำบลท่าชัย(เขตเทศบาลเมือง)ระยะยาว หลังจากต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบออกทุกครั้งที่ฝนตกหนัก. มาหลายปี
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย