Photo – เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง <br><br>โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดพิธี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดพิธี
Source: หาดเสี้ยว