Photo – เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. นายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย นางอุทุมพร สุวรรณโณ ภริยา/กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย โดยได้ผู้มีจิตสาธารณกุศล มาร่วมบริจาค รับบัตรคิวจำนวน 389 ราย เจาะเลือดจำนวน 361 ราย ได้โลหิต 325ยูนิต/130,000ซีซี และมีผู้บริจาคดวงตาจำนวน 5 ราย , บริจาคอวัยวะ 6 ราย ซึ่งในวันนี้นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้นำไข่ไก่มาแจก และนำบะหมี่เกี๊ยวจัดเลี้ยงให้กับผู้บริจาคโลหิตได้รับประทาน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. นายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย นางอุทุมพร สุวรรณโณ ภริยา/กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย โดยได้ผู้มีจิตสาธารณกุศล มาร่วมบริจาค รับบัตรคิวจำนวน 389 ราย เจาะเลือดจำนวน 361 ราย ได้โลหิต 325ยูนิต/130,000ซีซี และมีผู้บริจาคดวงตาจำนวน 5 ราย , บริจาคอวัยวะ 6 ราย ซึ่งในวันนี้นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้นำไข่ไก่มาแจก และนำบะหมี่เกี๊ยวจัดเลี้ยงให้กับผู้บริจาคโลหิตได้รับประทาน
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย