Photo – เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น เป็นต้นไป นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย สั่งการให้ นายอาทิจ เครือครุฑ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง สมาชิก อส. กองร้อย อส อ. ศรีสัชนาลัยที่ 6 ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดชุมชน ท่ารถโดยสาร. สถานีขนส่ง บ.ข.ส. โรงพยาบาล ธนาคาร และสถานที่ราชการ ทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น เป็นต้นไป นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย สั่งการให้ นายอาทิจ เครือครุฑ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง สมาชิก อส. กองร้อย อส อ. ศรีสัชนาลัยที่ 6 ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดชุมชน ท่ารถโดยสาร. สถานีขนส่ง บ.ข.ส. โรงพยาบาล ธนาคาร และสถานที่ราชการ ทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย