Photo – เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ <br>ดังนี้ <br>วันที่ 24 มิ.ย.60 ช่วงเช้า เปิดการแข่งขันจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์.ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยช่วงกลางวันทำบุญเปิดสะพานข้ามแม่น้ำยมของกรมทางหลวงชนบทที่สร้างข้ามแม่น้ำยมระหว่างหมู่ที่ 16และ 24 ตำบลแม่สินและพบปะประชาชน <br><br>วันที่ 25 มิ.ย.60 ช่วงเช้า ร่วมกับกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัยไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบเงิน สิ่งของยังชีพ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาวพเยาว์ ทองอยู่ ณ บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 9 ตำบลดงคู่ เหตุเกิดเมื่อบ่ายวันที่ 24 มิ.ย.60 เวลาประมาณ 15.00 น. บ้านถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง <br><br>และช่วงบ่ายไปร่วมพิธีปิดการแข่งขันจักรยานฯ พร้อมมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะ และไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 24 มิ.ย.60 ช่วงเช้า เปิดการแข่งขันจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์.ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยช่วงกลางวันทำบุญเปิดสะพานข้ามแม่น้ำยมของกรมทางหลวงชนบทที่สร้างข้ามแม่น้ำยมระหว่างหมู่ที่ 16และ 24 ตำบลแม่สินและพบปะประชาชน วันที่ 25 มิ.ย.60 ช่วงเช้า ร่วมกับกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัยไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบเงิน สิ่งของยังชีพ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาวพเยาว์ ทองอยู่ ณ บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 9 ตำบลดงคู่ เหตุเกิดเมื่อบ่ายวันที่ 24 มิ.ย.60 เวลาประมาณ 15.00 น. บ้านถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง และช่วงบ่ายไปร่วมพิธีปิดการแข่งขันจักรยานฯ พร้อมมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะ และไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย