Photo – เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยในช่วงเช้าเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังสุขภาพชีวิต สิ่งเสพติดในสถานศึกษา และโครงการนายอำเภอศรีสัชนาลัย พบนักเรียนฯ ต่อจากนั้นเปิดอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมสมาชิก อปพร. เพื่อการท่องเที่ยวฯ ในเขตพื้นที่พิเศษฯ ต่อจากนั้น พาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. ไปเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลศรีสัชนาลัย เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนฯ และหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขต่อไป

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยในช่วงเช้าเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังสุขภาพชีวิต สิ่งเสพติดในสถานศึกษา และโครงการนายอำเภอศรีสัชนาลัย พบนักเรียนฯ ต่อจากนั้นเปิดอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมสมาชิก อปพร. เพื่อการท่องเที่ยวฯ ในเขตพื้นที่พิเศษฯ ต่อจากนั้น พาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. ไปเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลศรีสัชนาลัย เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนฯ และหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขต่อไป
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย