Photo – เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ภายใต้การบังคับบัญชาและอำนวยการนายปิติ แก้วสลับสี. ผวจ. สท. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ดำเนินการตามนโยบาย ของรัฐบาลตามรูปแบบประชารัฐ โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา " โดยดำเนินการที่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย โดยได้รับความร่วมมือจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที ร่วมดำเนินการ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ภายใต้การบังคับบัญชาและอำนวยการนายปิติ แก้วสลับสี. ผวจ. สท. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ดำเนินการตามนโยบาย ของรัฐบาลตามรูปแบบประชารัฐ โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ” โดยดำเนินการที่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย โดยได้รับความร่วมมือจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที ร่วมดำเนินการ
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย