Photo – เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในสำนักงาน และงานในพื้นที่ ดังนี้<br>เวลา 07.00 น. ไปร่วมบุญในวันพระตามโครงการคนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน ณ. วัดเกาะน้อยฯฝั่งตะวันตก มี อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการและนักเรียน. ประชาชนร่วมทำบุญ<br> เวลา 09.00 น. ร่วมฟังเทศนาธรรม. จากพระคุณเจ้า ก่อนการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ <br> เวลา 10.00 น. ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ<br> เวลา 12.30 น. ลงพื้นที่ร่วมกับ ผอ. ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่ง และ จนท. เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย 2 แม่ลูกและลูกป่วยทางสมอง ต้องอาศัยบริเวณถังเก็บน้ำ ฝ 99 ของหมู่บ้าน<br>เวลา 14.00 น. เป็นประธานโครงการ Way of life ของตำบลแม่สำ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในสำนักงาน และงานในพื้นที่ ดังนี้เวลา 07.00 น. ไปร่วมบุญในวันพระตามโครงการคนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน ณ. วัดเกาะน้อยฯฝั่งตะวันตก มี อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการและนักเรียน. ประชาชนร่วมทำบุญ เวลา 09.00 น. ร่วมฟังเทศนาธรรม. จากพระคุณเจ้า ก่อนการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เวลา 10.00 น. ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เวลา 12.30 น. ลงพื้นที่ร่วมกับ ผอ. ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่ง และ จนท. เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย 2 แม่ลูกและลูกป่วยทางสมอง ต้องอาศัยบริเวณถังเก็บน้ำ ฝ 99 ของหมู่บ้านเวลา 14.00 น. เป็นประธานโครงการ Way of life ของตำบลแม่สำ
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย