Photo – เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 60 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ไปร่วมทำบุญวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการมักทรงศีล มักโอยทาน พร้อมกับพบปะชี้แจงข้อราชการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อจากนั้นไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงสายๆ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอศรีสัชนาลัย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 60 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ไปร่วมทำบุญวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการมักทรงศีล มักโอยทาน พร้อมกับพบปะชี้แจงข้อราชการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อจากนั้นไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงสายๆ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอศรีสัชนาลัย
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย