Photo – เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับ ท่าน ดร. ฃพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และคณะ ที่มาเปิดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ แสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ครั้งที่ 3 โดยนำเครื่องจักรกลมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง <br>ต่อจากนั้น เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กร อสม. ของอำเภอ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ หอประชุมอำเภอ และเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ซึ่งอำเภอศรีสัชนาลัยมีผู้มาสมัครฯ แล้ว 900 กว่าคน ส่วนในช่วงบ่าย ร่วมกับนางอุทุมพร สุวรรณโณ ภริยานายอำเภอ กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ท่าชัย อสม. CG ผู้ใหญบ้าน และทีมงานจากเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ตำบลท่าชัย เพื่อเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ที่พิการยากไร้ จำนวน 8 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และหาทางช่วยเหลือ หากมีปัญหาความเดือดร้อนต่อไป

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับ ท่าน ดร. ฃพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และคณะ ที่มาเปิดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ แสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ครั้งที่ 3 โดยนำเครื่องจักรกลมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง ต่อจากนั้น เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กร อสม. ของอำเภอ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ หอประชุมอำเภอ และเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ซึ่งอำเภอศรีสัชนาลัยมีผู้มาสมัครฯ แล้ว 900 กว่าคน ส่วนในช่วงบ่าย ร่วมกับนางอุทุมพร สุวรรณโณ ภริยานายอำเภอ กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ท่าชัย อสม. CG ผู้ใหญบ้าน และทีมงานจากเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ตำบลท่าชัย เพื่อเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ที่พิการยากไร้ จำนวน 8 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และหาทางช่วยเหลือ หากมีปัญหาความเดือดร้อนต่อไป
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย