Photo – เมื่อวานนี้ วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 16.30 น.<br>คณะกรรมการการตรวจโครงการอุสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ได้เข้ามาประเมินเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ตามที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยได้ส่งผลงานเข้าประกวด " กินรีทองคำ " บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น !!!

เมื่อวานนี้ วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 16.30 น.คณะกรรมการการตรวจโครงการอุสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ได้เข้ามาประเมินเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ตามที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยได้ส่งผลงานเข้าประกวด ” กินรีทองคำ ” บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย