Photo – เมื่อวานนี้ (๒๗ ก.ค.๖๐) เวลา ๑๔.๔๗ น. งานกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้รับเเจ้งออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เมื่อออกตรวจสอบ พบผู้ป่วยเป็นชาย ๑ ราย นอนอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง มีอาการชักเกร็ง เจ้าหน้าที่ได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เเล้วนำขึ้นรถ ระหว่างทางได้ทำการย้ายผู้ป่วย ขึ้นรถของทาง ร.พ.ศรีสัชนาลัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทาง ร.พ.ศรีสัชนาลัย รีบช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป<br>(Cr : Line กลุ่มป้องกันฯ)

เมื่อวานนี้ (๒๗ ก.ค.๖๐) เวลา ๑๔.๔๗ น. งานกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้รับเเจ้งออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เมื่อออกตรวจสอบ พบผู้ป่วยเป็นชาย ๑ ราย นอนอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง มีอาการชักเกร็ง เจ้าหน้าที่ได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เเล้วนำขึ้นรถ ระหว่างทางได้ทำการย้ายผู้ป่วย ขึ้นรถของทาง ร.พ.ศรีสัชนาลัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทาง ร.พ.ศรีสัชนาลัย รีบช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป(Cr : Line กลุ่มป้องกันฯ)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย