Photo – 📣📣📣การรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐ จ.สุโขทัย📣📣📣 <br><br>ร้านค้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สำ ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ จ.สุโขทัย และสามารถให้บริการกับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ สามารถขอรับใบสมัครฯ ได้ที่ อบต.แม่สำ หรือดาวโหลดเอกสารแนบ<br><br>และส่งใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานสามารถส่งทางไปรษณีย์มาที่ <br><br>สนง.พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย <br>เลขที่ 9 ถ.ศรีอินทราทิตย์ <br>ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย <br>64000 <br><br>โทร/โทรสาร 055 610638<br><br>e-mail : sy_ops@moc.go.th

📣📣📣การรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐ จ.สุโขทัย📣📣📣 ร้านค้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สำ ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ จ.สุโขทัย และสามารถให้บริการกับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ สามารถขอรับใบสมัครฯ ได้ที่ อบต.แม่สำ หรือดาวโหลดเอกสารแนบและส่งใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานสามารถส่งทางไปรษณีย์มาที่ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เลขที่ 9 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร/โทรสาร 055 610638e-mail : sy_ops@moc.go.th
Source: แม่สำ