Video – ก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊เพ็ญ ริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ ๑ ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย บ้านเรา

ก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊เพ็ญ ริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ ๑ ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย บ้านเรา
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย