Video – ข่าว คุยข่าวเสาร์-อาทิตย์ ช่อง MCOT Modern 9 <br><br>บรรยากาศประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา<br><br>วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

ข่าว คุยข่าวเสาร์-อาทิตย์ ช่อง MCOT Modern 9 บรรยากาศประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
Source: หาดเสี้ยว