Video – คลิิปข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย <br><br>สุโขทัย แห่ช้างบวชนาค ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว สงกรานต์วันแรกเริ่มแล้ว<br><br>เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560 เวลา 12.00 น.นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาค ณ วัดหาดเสี่ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี ชาวศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย จะร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาค หรือบวชช้าง เป็นประเพณีงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่จัดต่อเนื่องกันมา ยาวนานของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ที่จัดงานบวชให้ลูกหลาน ด้วยวิธีแห่นาคด้วยขบวนช้าง ตามความเชื่อในเรื่องพระเวชสันดรชาดก ที่ก่อนออกผนวช ได้ให้ทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ และหลังจากออกผนวช ก็เสด็จกลับด้วยขบวนช้างศึก ซึ่งในงานประเพณีนี้ ชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ที่บวชลูกหลานจะจัดขบวนตกแต่งช้างวาดลวดลายให้สวยงาม ส่วนนาคจะแต่งกายด้วยผ้านุ่งผ้าม่วง ผ้าไหมสวมเสื้อกำมะหยี่หรือผ้าสีสดใสอย่างวิจิตรงดงาม แต่งหน้า ทาปากแดง ใส่เครื่องประดับสร้อยคอทองคำเข็มขัดนาค เพชร พลอย แห่ออกจากวัดหาดเสี้ยว วนรอบตลาดหาดเสี้ยว และข้ามแม่น้ำยมก่อนจะกลับไปยังบ้านของเจ้าภาพงานบวชในแต่ละแห่ง เพื่อทำพิธีอุปสมบทในวันรุ่งขึ้นที่วัดหาดเสี้ยว ในปีนี้มีช้างเข้าร่วมขบวน จำนวน 14 เชือก นาคและเณรรวม 14 รูป และประชาชน 2 ฝั่งถนน ที่ขบวนผ่าน ต่างก็สนุกสนานด้วยการสาดน้ำให้กับผู้ร่วมขบวน และช้าง เป็นการคลายร้อน และเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีสงกรานต์ที่สุโขทัยในวันแรกของปีนี้อีกด้วย

คลิิปข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย สุโขทัย แห่ช้างบวชนาค ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว สงกรานต์วันแรกเริ่มแล้วเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560 เวลา 12.00 น.นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาค ณ วัดหาดเสี่ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี ชาวศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย จะร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาค หรือบวชช้าง เป็นประเพณีงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่จัดต่อเนื่องกันมา ยาวนานของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ที่จัดงานบวชให้ลูกหลาน ด้วยวิธีแห่นาคด้วยขบวนช้าง ตามความเชื่อในเรื่องพระเวชสันดรชาดก ที่ก่อนออกผนวช ได้ให้ทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ และหลังจากออกผนวช ก็เสด็จกลับด้วยขบวนช้างศึก ซึ่งในงานประเพณีนี้ ชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ที่บวชลูกหลานจะจัดขบวนตกแต่งช้างวาดลวดลายให้สวยงาม ส่วนนาคจะแต่งกายด้วยผ้านุ่งผ้าม่วง ผ้าไหมสวมเสื้อกำมะหยี่หรือผ้าสีสดใสอย่างวิจิตรงดงาม แต่งหน้า ทาปากแดง ใส่เครื่องประดับสร้อยคอทองคำเข็มขัดนาค เพชร พลอย แห่ออกจากวัดหาดเสี้ยว วนรอบตลาดหาดเสี้ยว และข้ามแม่น้ำยมก่อนจะกลับไปยังบ้านของเจ้าภาพงานบวชในแต่ละแห่ง เพื่อทำพิธีอุปสมบทในวันรุ่งขึ้นที่วัดหาดเสี้ยว ในปีนี้มีช้างเข้าร่วมขบวน จำนวน 14 เชือก นาคและเณรรวม 14 รูป และประชาชน 2 ฝั่งถนน ที่ขบวนผ่าน ต่างก็สนุกสนานด้วยการสาดน้ำให้กับผู้ร่วมขบวน และช้าง เป็นการคลายร้อน และเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีสงกรานต์ที่สุโขทัยในวันแรกของปีนี้อีกด้วย
Source: หาดเสี้ยว