Video – ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดชัยสิทธาราม (7 ต.ค.60)

ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดชัยสิทธาราม (7 ต.ค.60)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย