Video – มืดมาขนาดนี้!!! ตกสิครับ <br>ฝนตกอีกแล้ว ที่ท่าชัย<br>8/7/60 เวลา 18.50 น.

มืดมาขนาดนี้!!! ตกสิครับ ฝนตกอีกแล้ว ที่ท่าชัย8/7/60 เวลา 18.50 น.
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย