Video – รายงานสดสถานการณ์แม่น้ำยม สะพานแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย บ่ายนี้ 6ตค.60 ระดับน้ำ 8.90 เมตร ใกล้เข้าขั้นวิฤกต ขอให้ผู้มีที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำโปรดเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร<br>Cr : Checkinศรีสัชนาลัย

รายงานสดสถานการณ์แม่น้ำยม สะพานแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย บ่ายนี้ 6ตค.60 ระดับน้ำ 8.90 เมตร ใกล้เข้าขั้นวิฤกต ขอให้ผู้มีที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำโปรดเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารCr : Checkinศรีสัชนาลัย
Source: แม่สำ