ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น

ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น ของดีอำเภอศรีสัชนาลัย ความมหัศจรรย์ของการผสมผสานระหว่างดินและผ้า งานสร้างสรรค์ของชุมชนโดยใช้สีสันจากผืนแผ่นดินของบรรพบุรุษ

ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น

ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น