บ้านหาดสูง

ไทพวนหรือลาวพวน เป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากเมืองพวนแขวงเชียงขวางของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย และในภาคกลางบางจังหวัดชาวไทยเชื้อสายพวนในประเทศไทยที่มีการทอผ้าจกกันมาก

ไทพวนกลุ่มหนึ่งได้มาอาศัยและตั้งฐิ่นฐานที่ริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับหาดเสี้ยว กลายเป็นบ้านหาดสูงในปัจจุบัน

** http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/thitirud_p/sadpun/sec01p04.html