บ้านหาดแค

บ้านหาดแคเป็นหมู่บ้านที่มีแม่น้ำยมไหลผ่าน และมีหาดยื่นลงสู่แม่น้ำ ประชาชนที่ผ่านไปมาก็แวะพักแรม บริเวณหาดนี้มีต้นแคอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าบ้านหาดแค

ภูมิประเทศตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาเป็นที่ลุ่ม ทิศตะวันตกติดแม่น้ำยม มีลำห้วยและคลองมาก