น้ำตกตาดเดือน

น้ำตกตาดเดือนเป็นน้ำตกที่อยู่ใน ห้วยท่าแพ สูงประมาณ 10 เมตร ลำน้ำไหลคดเคี้ยวตกลงแอ่งน้ำลึก สามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเพียง 500 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/attraction.asp