น้ำตกห้วยทรายขาว

น้ำตกห้วยทรายขาว เกิดจากลำห้วยทราย ขาว มี 7 ชั้น ลดหลั่นกันไปอยู่ใจกลางขุนเขาและแมกไม้อันสงบเงียบ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กิโลเมตรข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/attraction.asp