ประเพณีแห่กฐินทางน้ำ และแข่งเรือซ่วง (เฮือซ่วง)

ประเพณีแห่องค์กฐินทางน้ำ และแข่งเรือ หรือชาวบ้านเรียกว่า (เฮือซ่วง) เป็นการทำบุญในเทศกาลทอดกฐินของชาวไทยพวน ที่นิยมทอดกันตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือน 12 และถือว่าการทอดกฐินได้บุญมาก ผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาจะทอดกฐิน ต้องเขียนหนังสือแสดงความจำนงจะทอดกฐินในวัน เดือน ปี นั้น ๆ ไปติดประกาศไว้ที่วัด เรียกว่า จองกฐิน ในอดีตการทอดกฐินถ้าไปทอดที่วัดห่างไกลจากหมู่บ้าน ชาวบ้านจะช่วยกันแห่ไปแล้วทอดให้เสร็จในวันเดียว หากทอดที่วัดประจำในหมู่บ้าน หรือวัดใดวัดหนึ่งใกล้ ๆ กัน จะต้องมีการแห่วันหนึ่ง ทอดวันหนึ่ง การแห่คือ การจัดเครื่องกฐิน เรียกว่า กองกฐิน ลงเรือยาวขนาดใหญ่ ซึ่งจัดสร้างขึ้นไว้ในการนี้โดยเฉพาะ แล้วประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ตามความนิยมของชาวบ้านหาดเสี้ยว ก่อนจะแห่ขึ้นไปตามลำน้ำ ซึ่งบรรดาชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งแม่น้ำ เมื่อได้ยินพิณพาทย์แห่กฐินมา จะพากันอุ้มลูกจูงหลานมาดูมาชมอย่างคับคั่ง ส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ จะถือเครื่องไทยธรรม มารอคอยอยู่ที่ท่าน้ำเพื่อร่วมอนุโมทนาด้วย เมื่อเรือกฐินผ่านมา จะแวะเข้าไปรับทุก ๆ แห่ง จนสุดหมู่บ้านแล้ววนกลับ ในการแห่กฐินนี้พวกเด็กเล็กในหมู่บ้านที่ทอดกฐิน ต่างพากันร้องไห้กระจองอแง ขอให้พ่อแก่นำไปแห่กฐินด้วย พ่อแม่จำเป็นจะต้องพาลงเรือพายเรือแจวไปร่วมกับเรือกฐินด้วย

DSCF0242_01
DSCF0124_01
DSCF0127_01
DSCF0128_01
DSCF0129_01
DSCF0130_01
DSCF0132_01
DSCF0134_01
DSCF0136_01
DSCF0137_01
DSCF0138_01
DSCF0139_01
DSCF0140_01
DSCF0142_01
DSCF0144_01
DSCF0149_01
DSCF0158_01
DSCF0174_01
DSCF0194_01
DSCF0208_01
DSCF0145_01
DSCF0146_01
DSCF0148_01
DSCF0152_01
DSCF0153_01
DSCF0154_01
DSCF0157_01
DSCF0159_01
DSCF0160_01
DSCF0161_01
DSCF0163_01
DSCF0164_01
DSCF0166_01
DSCF0167_01
DSCF0168_01
DSCF0169_01
DSCF0170_01
DSCF0171_01
DSCF0172_01
DSCF0173_01
DSCF0176_01
DSCF0177_01
DSCF0178_01
DSCF0179_01
DSCF0180_01

DSCF0182_01

DSCF0183_01
DSCF0184_01
DSCF0185_01
DSCF0188_01
DSCF0189_01
DSCF0190_01
DSCF0192_01
DSCF0193_01
DSCF0197_01
DSCF0198_01
DSCF0201_01
DSCF0207_01
DSCF0209_01
DSCF0212_01
DSCF0214_01
DSCF0217_01
DSCF0218_01
DSCF0222_01
DSCF0223_01
DSCF0225_01
DSCF0226_01
DSCF0228_01
DSCF0232_01
DSCF0234_01
DSCF0235_01
DSCF0238_01
DSCF0239_01
DSCF0241_01
DSCF3548_01