วัดเจดีย์เก้ายอด

วัดเจดีย์เก้ายอด อยู่บนเขาใหญ่ นอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตก ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแวะมาที่นี่มากนัก

โบราณสถานสำคัญประกอบด้วยเจดีย์ประธาน มียอดเจดีย์อยู่ข้างบน 9 ยอด ห้องกลางของเรือนธาตุประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งเป็นพระประธาน เจดีย์ตั้งอยู่บนเชิงเขาบนชั้นหินธรรมชาติที่ปรับแต่งเป็นพื้นที่ราบแล้ว ก่อสร้างเจดีย์และวิหาร กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 21

DSC_9917 DSC_9961 DSC_9970
#วัดเจดีย์เก้ายอด #อุทยานประว้ติศาสตร์ศรีสัชนาลัย #ศรีสัชนาลัย #สุโขทัย