Tagged: ตำบลบ้านตึก Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 13:33 on 21/01/2016 Permalink
  Tags: ตำบลบ้านตึก, , , เปตอง   

  การแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ บ้านตึก ประจำปี 2559 

  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูง อายุ 60 ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2559

  ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 23 มีนาคม 2559 เวลาแข่งขันเวลา 13.00 -16.00 น วันพุธ,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์

  รูปแบบการแข่งขัน เป็นแบบพบกันหมดเก็บคะแนน แข่ง 2 ใน 3 เกม

  ณ สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

  อบต. บ้านตึก

   
 • admin 14:04 on 22/08/2014 Permalink
  Tags: ตำบลบ้านตึก, รำวงย้อนยุค, , ,   

  28 สิงหาคม นี้ เชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ ตำบลบ้านตึก 

  วัน ที่ 28 สิงหาคม นี้ เชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ ตำบลบ้านตึก มีการประกวดผลไม้ ชมขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้าน เลือกซื้อสินค้าโอท๊อปมากมาย ชมมวยและร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุค   ณ ตลาดผลไม้ บ้านตึก

  0001

   
 • admin 10:12 on 20/04/2013 Permalink
  Tags: ตำบลบ้านตึก, ,   

  ภาพขบวนแห่งานแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ประจำปี 2556 

  ภาพขบวนแห่งานแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ประจำปี 2556  ณ อนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง  ตำบลบ้านตึก

   
 • admin 15:20 on 23/08/2011 Permalink
  Tags: , , , ตำบลบ้านตึก, , , ตำบลสารจิตร, , , ,   

  งานของดีศรีสัชนาลัย ประจำปี 2554 

  ภาพบรรยากาศงานของดีศรีสัชนาลัย   ณ ลานที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  วันที่ 23- 27 สิงหาคม 2554

  ในช่วงเย็นมีขบวนแห่ของแต่ละตำบล  เดินจากร้านสาธร ผ่านตลาด จนมาถึงที่ว่าการอำเภอ

  DSCF3452_01
  DSCF3453_01
  DSCF3492_01
  DSCF3375_01
  DSCF3376_01
  DSCF3377_01
  DSCF3378_01
  DSCF3380_01
  DSCF3382_01
  DSCF3384_01
  DSCF3386_01
  DSCF3388_01
  DSCF3389_01
  DSCF3391_01
  DSCF3392_01
  DSCF3394_01
  DSCF3395_01
  DSCF3396_01
  DSCF3398_01
  DSCF3399_01
  DSCF3401_01
  DSCF3402_01
  DSCF3403_01
  DSCF3404_01
  DSCF3406_01
  DSCF3408_01
  DSCF3409_01

  DSCF3410_01
  DSCF3412_01
  DSCF3413_01
  DSCF3414_01
  DSCF3416_01
  DSCF3417_01
  DSCF3418_01
  DSCF3419_01
  DSCF3420_01
  DSCF3422_01
  DSCF3423_01
  DSCF3424_01
  DSCF3425_01
  DSCF3429_01
  DSCF3430_01
  DSCF3431_01
  DSCF3432_01
  DSCF3434_01
  DSCF3435_01
  DSCF3439_01
  DSCF3440_01
  DSCF3443_01
  DSCF3445_01
  DSCF3446_01
  DSCF3447_01
  DSCF3449_01
  DSCF3451_01
  DSCF3455_01

  DSCF3456_01
  DSCF3457_01
  DSCF3458_01
  DSCF3459_01
  DSCF3460_01
  DSCF3461_01
  DSCF3462_01
  DSCF3463_01
  DSCF3465_01
  DSCF3468_01
  DSCF3470_01
  DSCF3472_01
  DSCF3473_01
  DSCF3476_01
  DSCF3477_01
  DSCF3478_01
  DSCF3479_01
  DSCF3480_01
  DSCF3481_01
  DSCF3482_01
  DSCF3484_01
  DSCF3485_01
  DSCF3486_01
  DSCF3487_01
  DSCF3488_01

   
 • admin 16:05 on 10/03/2011 Permalink
  Tags: ตำบลบ้านตึก, ,   

  ผู้ว่าราชการสุโขทัย ซ้อมแผนรับภัยธรรมชาติดินถล่ม ที่ อ.ศรีสัชนาลัย 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ซ้อมแผนรับภัยธรรมชาติดินถล่ม น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัย โฟกัส บ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากภูมิประเทศลาดชันตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา และเคยเกิดเหตุการณ์ดินถลมมาแล้วครั้ง

  ในการดำเนินการฝึกซ้อมแผน วันนี้(10 มีนาคม 2554 ) เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ใหญ่-กำนัน , อบต. , เทศบาล , ตำรวจ , แขวงการทาง , ที่ทำการปกครองอำเภอ , หน่วยงานสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการซ้อมแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือน และการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน และจะทำการฝึกซ้อมแผนในวันที่ 17 มีนาคม 2554 ในพื้นที่ตำบลบ้านตึก บ้านห้วยตม บ้านดงย่าป่า ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ระหว่างหุบเขา หากมีฝนตกปริมาณมาก น้ำจากห้วยตมจะไหลบ่าอย่างรวดเร็วในลักษณะของน้ำป่า ความรุนแรงของการไหลของน้ำประกอบกับพื้นที่มีความลาดชัน อาจเกิดดินโคลนถล่ม เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ การฝึก
  ซ้อมตามแผนฯ จะเริ่มจากการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม เช่น สำรวจเส้นทางอพยพไปยังที่ปลอดภัย การเตรียมพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาหาร น้ำ วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน 17 มีนาคมนี้ เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมกันที่วัดห้วยตูม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
  ที่มา : ส.ปชส.สุโขทัย
   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel