Tagged: ตำบลศรีสัชนาลัย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 16:27 on 17/01/2012 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย, , อสม.อำเภอศรีสัชนาลัย, อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอ   

  กำหนดการจัดงานวัน อสม.อำเภอศรีสัชนาลัย 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอศรี สัชนาลัย จัดงานวัน “อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอ”ประจำปี 2555 ณ บริเวณลานอนุสารวีย์พระยาลิไท ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 22 มกราคม 2555 โดยในงานจะมีการจัดบูชแสดงผลงาน อสม. การประกวดร้องเพลง การประกวดหางเครื่อง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การร่วมรับประทานอาหาร

   
 • admin 16:56 on 22/11/2011 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย,   

  คลิปแข่งเรือยาว วัดตลิ่งชัน ตำบลศรีสัชนาลัย 

  งานแข่งเรือยาวและเทศกาลอาหาร ณ วัดตลิ่งชัน

   
 • admin 02:48 on 15/10/2011 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย, บ้านตลิ่งชัน   

  เชิญชมการแข่งเรือยาวและเทศกาลอาหาร 

  ตำบลศรีสัชนาลัย ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลอาหาร ณ ริมฝั่งแม่น้ำยม บ้านตลิ่งชัน ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554

  -ชมการแข่งขันเรือพาย
  -อิ่มอร่อยกับเทศกาลอาหาร
  -ชมนักร้องที่ชนะเลิศร้องโชว์

  • ชมการแสดงของเด็กนักเรียน
  • พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทุกประเภท
  • ชมการแสดงของเด็กนักเรียน
  • ชมการประกวดแม่หม้าย

   
 • admin 16:40 on 01/10/2011 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย,   

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว 

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย วัตถุประสงค์เพื่อ
  1.กระตุ้นให้เห็นผลเสียของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
  2.ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรุนแรง
  3.การป้องกันการเกิดความรุนแรงในครอบครัว
  4.การสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการคุ้มครองเด็กและครอบครัว
  การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 71 คน เป็นเด็กประถมศึกษาจำนวน 20 คน ผู้ปกครอง จำนวน 20 คน และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวน 31 คน ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจำนวน 10,000.-บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 64

  ในพิธีเปิดมี นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลศรีสัชนาลัย เป็นประธาน นายชยุต บัวมั่น ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

  http://www.sisatcity.go.th

   
 • admin 15:20 on 23/08/2011 Permalink
  Tags: , , , , , ตำบลศรีสัชนาลัย, ตำบลสารจิตร, , , ,   

  งานของดีศรีสัชนาลัย ประจำปี 2554 

  ภาพบรรยากาศงานของดีศรีสัชนาลัย   ณ ลานที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  วันที่ 23- 27 สิงหาคม 2554

  ในช่วงเย็นมีขบวนแห่ของแต่ละตำบล  เดินจากร้านสาธร ผ่านตลาด จนมาถึงที่ว่าการอำเภอ

  DSCF3452_01
  DSCF3453_01
  DSCF3492_01
  DSCF3375_01
  DSCF3376_01
  DSCF3377_01
  DSCF3378_01
  DSCF3380_01
  DSCF3382_01
  DSCF3384_01
  DSCF3386_01
  DSCF3388_01
  DSCF3389_01
  DSCF3391_01
  DSCF3392_01
  DSCF3394_01
  DSCF3395_01
  DSCF3396_01
  DSCF3398_01
  DSCF3399_01
  DSCF3401_01
  DSCF3402_01
  DSCF3403_01
  DSCF3404_01
  DSCF3406_01
  DSCF3408_01
  DSCF3409_01

  DSCF3410_01
  DSCF3412_01
  DSCF3413_01
  DSCF3414_01
  DSCF3416_01
  DSCF3417_01
  DSCF3418_01
  DSCF3419_01
  DSCF3420_01
  DSCF3422_01
  DSCF3423_01
  DSCF3424_01
  DSCF3425_01
  DSCF3429_01
  DSCF3430_01
  DSCF3431_01
  DSCF3432_01
  DSCF3434_01
  DSCF3435_01
  DSCF3439_01
  DSCF3440_01
  DSCF3443_01
  DSCF3445_01
  DSCF3446_01
  DSCF3447_01
  DSCF3449_01
  DSCF3451_01
  DSCF3455_01

  DSCF3456_01
  DSCF3457_01
  DSCF3458_01
  DSCF3459_01
  DSCF3460_01
  DSCF3461_01
  DSCF3462_01
  DSCF3463_01
  DSCF3465_01
  DSCF3468_01
  DSCF3470_01
  DSCF3472_01
  DSCF3473_01
  DSCF3476_01
  DSCF3477_01
  DSCF3478_01
  DSCF3479_01
  DSCF3480_01
  DSCF3481_01
  DSCF3482_01
  DSCF3484_01
  DSCF3485_01
  DSCF3486_01
  DSCF3487_01
  DSCF3488_01

   
 • admin 13:06 on 29/07/2011 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย, , ลานอนุสาวรีย์พระยาลิไท   

  เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาลิไท 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2554 เป็นประจำทุกปี

  โดยในปีนี้ได้เลือกจังหวัดสุโขทัย เป็นจุดเปิดโครงการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาลิไท  บ้านหนองช้าง ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ที่จังหวัดสุโขทัย เชื่อมสัญญาณภาพ จากอีก 3 จุดจัดงาน ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี สงขลา และจังหวัดสกลนคร โดยมีจังหวัดสุโขทัยเป็นจุดถ่ายทอดหลัก

  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ นิทรรศการการสาธิต การฝึกอาชีพ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมาชิก โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ นิทรรศการด้านการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและมหกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากวิสาหกิจ ชุมชนของจังหวัดสุโขทัย

   
 • admin 14:11 on 03/05/2011 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย, แข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย   

  ตำบลศรีสัชนาลัย จัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย 

  21- 24 เมษายน 54 เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาล และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนและการจัดการการท่องเที่ยว ที่เทศบาลตำบลบ้านด่าน และเข้าร่วมพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ การจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทถนน ชิงถ้วยพระราชทาน”คิงส์คัพ”และประเภทเสือภูเขาชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ณ อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

  http://www.localthai.org

  ภาพประกอบจาก http://news.phuketindex.com

   
 • admin 05:39 on 13/04/2011 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย, , ,   

  คลิปวิดีโอ สรงน้ำโอยทานศรีสัชนาลัย 2554 

  สรงน้ำโอยทานศรีสัชนาลัย 2554

   
 • admin 15:39 on 12/04/2011 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย, , ,   

  บรรยากาศงานสรงน้ำโอยทานศรีสัชนาลัย 

  ภาพบรรยากาศงานสรงน้ำโอยทานศรีสัชนาลัย ณ ลานพระยาลิไท  หนองช้าง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  วันที่ 8-12 เมษายน 2554

  ภาพอื่นๆ

  sisatchanalai_DSCF2273_01
  sisatchanalai_DSCF2273_01
  sisatchanalai_DSCF2289_01
  sisatchanalai_DSCF2289_01
  sisatchanalai_DSCF2331_01
  sisatchanalai_DSCF2331_01
  sisatchanalai_DSCF2358_01
  sisatchanalai_DSCF2358_01
  sisatchanalai_DSCF2369_01
  sisatchanalai_DSCF2369_01
  sisatchanalai_DSCF2337_01
  sisatchanalai_DSCF2337_01
  sisatchanalai_DSCF2328_01
  sisatchanalai_DSCF2328_01
  sisatchanalai_DSCF2270_01
  sisatchanalai_DSCF2270_01
  sisatchanalai_DSCF2282_01
  sisatchanalai_DSCF2282_01
  sisatchanalai_DSCF2266_01
  sisatchanalai_DSCF2266_01
  sisatchanalai_DSCF2267_01
  sisatchanalai_DSCF2267_01
  sisatchanalai_DSCF2268_01
  sisatchanalai_DSCF2268_01
  sisatchanalai_DSCF2271_01
  sisatchanalai_DSCF2271_01
  sisatchanalai_DSCF2272_01
  sisatchanalai_DSCF2272_01
  sisatchanalai_DSCF2275_01
  sisatchanalai_DSCF2275_01
  sisatchanalai_DSCF2276_01
  sisatchanalai_DSCF2276_01
  sisatchanalai_DSCF2277_01
  sisatchanalai_DSCF2277_01
  sisatchanalai_DSCF2278_01
  sisatchanalai_DSCF2278_01
  sisatchanalai_DSCF2279_01
  sisatchanalai_DSCF2279_01
  sisatchanalai_DSCF2280_01
  sisatchanalai_DSCF2280_01
  sisatchanalai_DSCF2281_01
  sisatchanalai_DSCF2281_01
  sisatchanalai_DSCF2283_01
  sisatchanalai_DSCF2283_01
  sisatchanalai_DSCF2285_01
  sisatchanalai_DSCF2285_01
  sisatchanalai_DSCF2288_01
  sisatchanalai_DSCF2288_01
  sisatchanalai_DSCF2290_01
  sisatchanalai_DSCF2290_01
  sisatchanalai_DSCF2291_01
  sisatchanalai_DSCF2291_01
  sisatchanalai_DSCF2292_01
  sisatchanalai_DSCF2292_01
  sisatchanalai_DSCF2294_01
  sisatchanalai_DSCF2294_01
  sisatchanalai_DSCF2295_01
  sisatchanalai_DSCF2295_01
  sisatchanalai_DSCF2297_01
  sisatchanalai_DSCF2297_01
  sisatchanalai_DSCF2298_01
  sisatchanalai_DSCF2298_01
  sisatchanalai_DSCF2299_01
  sisatchanalai_DSCF2299_01
  sisatchanalai_DSCF2300_01
  sisatchanalai_DSCF2300_01
  sisatchanalai_DSCF2301_01
  sisatchanalai_DSCF2301_01
  sisatchanalai_DSCF2302_01
  sisatchanalai_DSCF2302_01
  sisatchanalai_DSCF2305_01
  sisatchanalai_DSCF2305_01
  sisatchanalai_DSCF2306_01
  sisatchanalai_DSCF2306_01
  sisatchanalai_DSCF2311_01
  sisatchanalai_DSCF2311_01
  sisatchanalai_DSCF2312_01
  sisatchanalai_DSCF2312_01
  sisatchanalai_DSCF2314_01
  sisatchanalai_DSCF2314_01
  sisatchanalai_DSCF2315_01
  sisatchanalai_DSCF2315_01
  sisatchanalai_DSCF2316_01
  sisatchanalai_DSCF2316_01
  sisatchanalai_DSCF2317_01
  sisatchanalai_DSCF2317_01
  sisatchanalai_DSCF2318_01
  sisatchanalai_DSCF2318_01
  sisatchanalai_DSCF2320_01
  sisatchanalai_DSCF2320_01
  sisatchanalai_DSCF2322_01
  sisatchanalai_DSCF2322_01
  sisatchanalai_DSCF2323_01
  sisatchanalai_DSCF2323_01
  sisatchanalai_DSCF2325_01
  sisatchanalai_DSCF2325_01
  sisatchanalai_DSCF2327_01
  sisatchanalai_DSCF2327_01
  sisatchanalai_DSCF2329_01
  sisatchanalai_DSCF2329_01
   
 • admin 16:30 on 29/12/2010 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย, ธงฟ้าราคาประหยัด,   

  บรรยากาศงานธงฟ้าราคาประหยัด ณ ลานพระยาลิไท ตำบลศรีสัชนาลัย 

  บรรยากาศงานธงฟ้าราคาประหยัด ณ ลานพระยาลิไท ตำบลศรีสัชนาลัย วันที่ 27-29 ธันวาคม 2553

   
 • admin 16:49 on 28/12/2010 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย, เทศบาล   

  ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร ทต.ศรีสัชนาลัย 

  ดูรายละเอียดทีนี่

  http://www.taklocal.org/dnm_file/news/2295_center.DOC

   
 • admin 17:06 on 29/10/2010 Permalink
  Tags: ตำบลศรีสัชนาลัย   

  การประชาคมยกฐานะตำบลศรีสัชนาลัยขึ้นเป็นเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 


  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย นำโดยท่านนายกวิเชียร พรมพิราม ดำเนินการประชาคมชาวบ้านทั้ง 19 ชุมชน เพื่อยกฐานะ
  เป็นเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมกับเลือกประธานชุมชนทั่ง 19 ชุมชนน ที่ได้หมดวาระลง ระหว่างวันที่ 15-28 กันยายน 2553

  http://www.sisatcity.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539183742&Ntype=2

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel