Tagged: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 11:06 on 13/02/2016 Permalink
  Tags: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย, , ว่าที่ รต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ,   

  นายอำเภอศรีสัช ประชุมการพัฒนางานประเพณีศรีสัช 

  นายอำเภอศรีสัชนาลัยไฟแรง นัดประชุมที่ปรึกษา เพื่อพัฒนางานประเพณี ศรีสัชนาลัย รูปแบบใหม่ๆ ไม่ให้ซ้ำซาก สะท้อนประเพณีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  12 ก.พ.59 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมนายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ว่าที่ รต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ จัดประชุม ประเด็นการจัดงานเทศกาลประเพณี ใน อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อหารือกรรมการที่ปรึกษา อ.ศรีสัชนาลัย ให้ระดมความคิด หามุมมองใหม่ๆ ในการจัดงาน แห่ช้าง ต.หาดเสี้ยว งานสรงน้ำโอนทานในเทศกาลวันสงกรานต์ และงานของดีศรีสัชนาลัย เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งทางกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านได้ระดมความคิด และนำเสนอให้นายอำเภอ ในทุกมิติ และ ได้ข้อคิดเป็นจำนวนมาก และหากแก้ปัญหาให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ต้องมีการกำหนดแผนระยะสั้น และระยะยาว ในทุกเรื่อง รวมทั้งปัญหาควันไฟ อุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องทำให้เป็นระบบเพื่อการพัฒนา อ.ศรีสัชนาลัย ให้เป็นของดี ศรีสัชนาลัย ที่ยั่งยืนต่อไป

  ภาพ/ข่าว สทร.สุโขทัย รายงาน

   
 • admin 14:20 on 23/07/2015 Permalink
  Tags: , ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย, ธ.ก.ส. ศรีสัชนาลัย, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค   

  บรรยากาศงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของธนาคาร ธ.ก.ส. ศรีสัชนาลัย 

  บรรยากาศงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของธนาคาร ธ.ก.ส. ศรีสัชนาลัย โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมจับรางวัลมอบโชคให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินกับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคจังหวัดสุโขทัย โดยภายในงานมีลูกค้า ธ.ก.ส.เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

   
 • admin 15:13 on 30/07/2014 Permalink
  Tags: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย, , , , , , โครงการนายอำเภอแหวนเพชร   

  เสนอชื่อ นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ พร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย และภาคส่วนต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต
  ด้วยจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ระดับเขต ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2557 โดยกรมการปกครองได้มอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เดินทางมาพิจารณาคัดเลือก ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

  0a2

   

   
 • admin 12:11 on 04/12/2013 Permalink
  Tags: , ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย, , , , แมสิน   

  พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2556 

  พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอ ศรีสัชนาลัย โดยมี ท่านนายก อบจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งแต่ละตำบลและหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และจัดนิทรรศการ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อ แห่งชาติ ปี 2556

  DSC_1543 DSC_1544 DSC_1545 DSC_1546 DSC_1547 DSC_1548 DSC_1549 DSC_1550 DSC_1552 DSC_1563 DSC_1564 DSC_1565 DSC_1571 DSC_1573 DSC_1575 DSC_1576 DSC_1589 DSC_1602 DSC_1603 DSC_1610 DSC_1615 DSC_1616 DSC_1618 DSC_1620 DSC_1624 DSC_1625 DSC_1626 DSC_1627

   
 • admin 19:08 on 31/08/2013 Permalink
  Tags: , ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย   

  งานของดีศรีสัชนาลัย 2556 

  วันที่ 17-21 กันยายน 2556  ขอเชิญเที่ยวงานของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหารประจำปี 2556 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

  ชมขบวนแห่ของแต่ละตำบล การแสดงและประกวดสาวงาม    ชิมอาหารอร่อย อาหารพื้นเมือง เลือกซื้อผลไม้ราคาถูก  สินค้าต่างๆ และสวนสนุก

   

   

  0

   
 • admin 11:52 on 20/03/2013 Permalink
  Tags: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย, อปท.ศรีสัชนาลัย,   

  สภากาชาดไทย ขอเชิญ…ร่วมบริจาคโลหิต 

  พุธ 27 มีนาคม 2556 สภากาชาดไทย อปท.ศรีสัชนาลัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ขอเชิญ…ร่วมบริจาคโลหิต ทำความดี..อันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

  ที่มา:https://www.facebook.com/hadsiew.srisat

   
 • admin 09:36 on 30/10/2012 Permalink
  Tags: กศน.อำเภอสรีสัชนาลัย, ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย   

  กศน.อำเภอสรีสัชนาลัย ถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระปิยะมหาราช 

  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรีสัชนาลัย นำคณะครู พนักงานราชการ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี วางพวงมาลาต่อหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราช หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งมีหลายหน่วยงานราชการ และพ่อค้าประชาชน ก็ให้ความสำคัญในวันนี้เช่นกัน

  โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตั้งขบวนแห่ จากวัดหาดเสี้ยว เดินแห่ไปถึงที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
  วันสำคัญในวันนี้

  และในการนี้ อ.นิตยา ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบลศรีสัชนาลัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
  และถึงแม้ว่าแดดจะร้อนซักเพียงใด พวกเราชาวพสกนิกร กศน.ไม่เคยย่อท้อ ….
  อยู่จนเสร็จพิธี ด้วยกันทุกคน….

  อลงกรณ์ : ถ่ายภาพ
  โสรัจ     : รายงาน

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel