Tagged: นายอำเภอศรีสัชนาลัย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 10:47 on 28/07/2016 Permalink
  Tags: , นายอำเภอศรีสัชนาลัย, ,   

  ตำบลแม่สำกับแหล่งท่องเที่ยวแบบ Unseen ที่รอการเปิดให้เที่ยวชมอย่างเป็นทางการ 

  ***อบต.แม่สำ เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยว***
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวในตำบลแม่สำ เพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยกระบวนการประชารัฐ และนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บท/ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวศรีสัชนาลัยอย่าง ยั่งยืน
  โดยมีนายทวี ยงญาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเตรียมพร้อมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  https://www.facebook.com/baanmaesam/posts/815183835247728

  แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สำ

  แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สำ

   
 • admin 14:38 on 27/03/2016 Permalink
  Tags: นายอำเภอศรีสัชนาลัย,   

  นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้ตรวจเยี่ยมชุดตรวจรักษาความปลอดภัยฯ 

  นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้ตรวจเยี่ยมชุดตรวจรักษาความปลอดภัยฯ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตึก ม.9 ,11 ป่างิ้ว
  ขอขอบคุณ แทนพี่น้องประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยทุกหมู่บ้าน
  ที่พี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ตำบล ชรบ. อปพร. กรรมการหมู่บ้าน และจิตอาสา จากทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ได้เสียสละเวลาส่วนตนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชน

   
 • admin 14:34 on 27/03/2016 Permalink
  Tags: , , นายอำเภอศรีสัชนาลัย, าที่ร้อยตรี พยุงศักย์ สุวรรณโณ   

  “คลองสวยน้ำใส และกำจัดผักตบชวา วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล จัดกิจกรรม “คลองสวยน้ำใส และกำจัดผักตบชวา วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ บริเวณคลองโค้ง หมู่ 5 บ้านป่าไผ่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี โดยงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขยายตัวของผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล โดยมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีจิตสาธารณะมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  ที่นี่ศรีสัชนาลัย “เฮาฮักศรีสัชฯ We love Sisatchanalai”

   
 • admin 10:46 on 22/03/2016 Permalink
  Tags: , , นายอำเภอศรีสัชนาลัย, บ้านป่ากล้วย, , ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักย์ สุวรรณโณ   

  มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบ อัคคีภัย ณ บ้านป่ากล้วยสามัคคี หมู่ที่ 13 

  วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ต้อนรับท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ท่านสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบ อัคคีภัย ณ บ้านป่ากล้วยสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง เสียหายเป็นบางส่วน จำนวน 3 หลัง รวม 6 หลังคาเรือน
  ซึ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ออกเยี่มเยียน พร้อมอบน้ำดื่ม ผ้าห่มนวม ถุงยังชีพจำนวน 6 ถุง มอบเงินให้กับเด็กนักเรียน 2 คน คนละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือหลังคาเรือนละ 3,000 บาท รวม 9,000 บาท

  และในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. นายอำเภอศรีสัชนาลัย และภริยา นำอาหารเที่ยง และขนมไปเลี้ยงเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

  เวลา 13.30 น. ได้ไปเยี่ยมราษฎรราย นายพนา ยงยุทธิ์ บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 3 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ ที่บ้านอยู่อาศัยประสบอัคคีภัยใหม่หมดทั้งหลัง พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท

  และเวลา 15.30 น ได้ไปเยี่ยมรายเด็กชายสุรเชษฐ์ จับใจ นักเรียนชั้น ม.2 ที่อาศัยอยู่กับยายพิการ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อ

   
 • admin 01:17 on 02/03/2016 Permalink
  Tags: นายอำเภอศรีสัชนาลัย, ฟุตบอลเยาวชน, สมศักดิ์ เทพสุทิน, สุโขทัยเอฟซี, ออลสตาร์ศรีสัชนาลัย   

  ขอเชิญชมฟุตบอล นัดพิเศษระหว่าง “ทีมสุโขทัยเอฟซี (หนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีก 2016) กับ ออลสตาร์ศรีสัชนาลัย” 

  ขอเชิญชมฟุตบอล นัดพิเศษระหว่าง “ทีมสุโขทัยเอฟซี (หนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีก 2016) กับ ออลสตาร์ศรีสัชนาลัย”
  ในพิธีเปิด ฟุตบอลเยาวชน 7 คน ศรีสัชนาลัย ลีก 2016
  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองเชลียง
  โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
  ดำเนินงานโดยนายอำเภอศรีสัชนาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย

   
 • admin 11:06 on 13/02/2016 Permalink
  Tags: , นายอำเภอศรีสัชนาลัย, ว่าที่ รต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ,   

  นายอำเภอศรีสัช ประชุมการพัฒนางานประเพณีศรีสัช 

  นายอำเภอศรีสัชนาลัยไฟแรง นัดประชุมที่ปรึกษา เพื่อพัฒนางานประเพณี ศรีสัชนาลัย รูปแบบใหม่ๆ ไม่ให้ซ้ำซาก สะท้อนประเพณีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  12 ก.พ.59 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมนายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ว่าที่ รต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ จัดประชุม ประเด็นการจัดงานเทศกาลประเพณี ใน อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อหารือกรรมการที่ปรึกษา อ.ศรีสัชนาลัย ให้ระดมความคิด หามุมมองใหม่ๆ ในการจัดงาน แห่ช้าง ต.หาดเสี้ยว งานสรงน้ำโอนทานในเทศกาลวันสงกรานต์ และงานของดีศรีสัชนาลัย เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งทางกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านได้ระดมความคิด และนำเสนอให้นายอำเภอ ในทุกมิติ และ ได้ข้อคิดเป็นจำนวนมาก และหากแก้ปัญหาให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ต้องมีการกำหนดแผนระยะสั้น และระยะยาว ในทุกเรื่อง รวมทั้งปัญหาควันไฟ อุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องทำให้เป็นระบบเพื่อการพัฒนา อ.ศรีสัชนาลัย ให้เป็นของดี ศรีสัชนาลัย ที่ยั่งยืนต่อไป

  ภาพ/ข่าว สทร.สุโขทัย รายงาน

   
 • admin 11:21 on 30/12/2015 Permalink
  Tags: นายอำเภอศรีสัชนาลัย, ว่าที่ร.ต. พยุงศักย์ สุวรรณโณ   

  นายอำเภอศรีสัชนาลัย จัดประชุมธนาคารสมองภาคประชาชน 

  28 ธค. 58   ว่าที่ร.ต. พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จัดประชุมธนาคารสมอง อำเภอศรีสัชนาลัย ณ ห้องทำงานนายอำเภอ
  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ดังนี้
  นายเกตุ วงศ์จันทรมณี
  นายอุทิศ กุมาร
  นายชูศักดิ์ เกื้อกูล
  นายสละ เมธีธรรม
  สว.จำเจน จิตรธร
  นายวิจิตร กบิลพัสดุ์
  นายชัยวัฒน์ วัชราภิรักษ์
  นายวันชัย เอมสมุท
  นายชูชาติ อุทัยชิต
  โดยเป็นภาคประชาชนอย่างแท้จริง และมีวัตถุประสงค์ 2 ด้าน
  1 นำเสนอข้อมูลวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  2 รับฟังปัญหาจากอำเภอมาวิเคราะห์และทำให้เกิดขึ้นจริง
  3 อื่นๆ ตามสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข


  โดยวาระแรกได้ร่วมหารือเรื่อง 7 วันอันตราย ใน อ.ศรีสัชนาลัย และเสนอให้มีการแก้ไขปัญหา เป็นรูปธรรม โดยให้ ผู้นำท้องที่ เป็นผู้ปฏิบัติ และเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนหมู่บ้านที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ และได้นำเสนอว่าหากหมู่บ้านใดเกิดอุบัติเหตุ ให้นายอำเภอลงพื้นที่ทันที และได้นำเสนอให้เป็นปฏิทินการระดมความคิดในทุกๆเดือนและเปิดความคิดอย่างรอบ ด้าน
  ภาพ/ข่าว สทร..

   
 • admin 09:33 on 10/11/2015 Permalink
  Tags: นายอำเภอศรีสัชนาลัย, พยุงศักย์ สุวรรณโณ,   

  นายอำเภอศรีสัชนาลัย คนใหม่ 

  ว่าที่ร้อยตรี พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย คนใหม่ ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเร็วๆนี้

   
 • admin 09:33 on 12/01/2015 Permalink
  Tags: , , นายอำเภอศรีสัชนาลัย,   

  กิจกรรมการออกกำลังกายขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบลดงคู่ 

  พิธีเปิด กิจกรรมการออกกำลังกายขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบลดงคู่ โดยท่านนายอำเภอศรีสัชนาลัย นายสุชาติ ทีคะสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อเช้านี้ ที่บริเวณสนามหน้า รพ.สต.ดงคู่

   
 • admin 16:20 on 10/09/2014 Permalink
  Tags: , , นายอำเภอศรีสัชนาลัย, ,   

  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอแหวนเพชร 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรภาคส่วนต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค
  ด้วยจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นและเข้าสู่การพิจารณาใน ระดับภาคเหนือ ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2557 โดยกรมการปกครองได้มอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เดินทางมาพิจารณาคัดเลือก ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

  0001

   
 • admin 10:47 on 20/08/2014 Permalink
  Tags: , นายอำเภอศรีสัชนาลัย, วัดศาลาไก่ฟุบ,   

  ทำบุญในวันพระ ณ วัดศาลาไก่ฟุบ 

  นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย ร่วมทำบุญในวันพระ ณ วัดศาลาไก่ฟุบ มีประชาชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก
  …กิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๕๗ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา หมุนเวียนไปทุกวัดในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย วันพระถัดพระพบกันที่วัดแก่งหลวงนะคะ

  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ทำบุญวันพระ ณ วัดศาลาไก่ฟุบ(Cr : อภิวัฒน์ วัชราภิรักษ์)

  001

   

   
 • admin 15:13 on 30/07/2014 Permalink
  Tags: , , นายอำเภอศรีสัชนาลัย, , , , โครงการนายอำเภอแหวนเพชร   

  เสนอชื่อ นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ พร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย และภาคส่วนต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต
  ด้วยจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ระดับเขต ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2557 โดยกรมการปกครองได้มอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เดินทางมาพิจารณาคัดเลือก ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

  0a2

   

   
 • admin 21:25 on 17/07/2013 Permalink
  Tags: นายอำเภอศรีสัชนาลัย, บ้านแก่งใต้   

  เยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มทำไม้กวาด ที่บ้านแก่งใต้ 

  นายอำเภอศรีสัชนาลัย เยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มทำไม้กวาด ตามโครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจนฯ ที่บ้านแก่งใต้ หมู่ 10ต.บ้านแก่ง ของ สนง.พัฒนาชุมชน อ.ศรีสัชนาลัย

  0

   
 • admin 10:57 on 19/04/2013 Permalink
  Tags: , นายอำเภอศรีสัชนาลัย,   

  ตำบลหาดเสี้ยวรดน้ำดำหัวนายอำเภอศรีสัชนาลัย 

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันรดน้ำดำหัว นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลในประเพณีวันสงกรานต์ 2556 ณ บ้านพักนายอำเภอศรีสัชฯ

  https://www.facebook.com/hadsiew.srisat

  0

   
 • admin 17:28 on 27/01/2011 Permalink
  Tags: นายอำเภอศรีสัชนาลัย, ประวัตินายอำเภอ   

  ประวัตินายอำเภอศรีสัชนาลัย 

  ประวัตินายอำเภอศรีัสัชนาลัย


  ชื่อ-สกุล
  นายสุชาติ ทีคะสุข ตำแหน่ง
  นายอำเภอศรีสัชนาลัย
  วันเดือนปีเกิด 30 สิงหาคม 2507 อายุ 46 ปี
  การศึกษา
  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท
  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  การอบรม
  -หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 47
  -หลักสูตรนายอำเภอทบทวน รุ่นที่ 8
  -หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
  (นปส.) รุ่นที่ 53
  การรับราชการ ปี 2548 – 2551
  นายอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
  ปี 2551 -2552
  นายอำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย
  ปี 2552 -ปัจจุบัน
  นายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
  วิสัยทัศน์การทำงาน มีหลักบริหารที่ดี
  บูรณาการทุกภาคส่วน
  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  นำทางการพัฒนา
  เพื่อประชาชนสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel