Tagged: บวชนาค Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 09:25 on 29/12/2015 Permalink
  Tags: ชมปรีดา, ชูศักดิ์ เกื้อกูล, , ทุ่งรวงทอง, บวชนาค, , พระครูบวรธรรมานุศาสก์, พิสิษฐ ชมปรีดา, , , , เก่าแก่, , โบราณ,   

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : ตำนานแห่ง “ทุ่งรวงทอง” บน ถนนชมปรีดา 

  เขียนโดย อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล   เฟสบุ๊ค Chusak Kueakun

  ภาพแห่นาคด้วยขบวนช้าง ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นนาคจากบ้านใหม่ ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ขบวนแห่กำลัง ผ่านถนนชมปรีดา ที่เชื่อมระหว่างถนนศรีสัช-อุตรดิตถ์ด้านข้างโรงเรียนเมืองเชลียงกับตลาดสด สุขาภิบาลหาดเสี้ยว สังเกตพบว่าสองข้างถนนมีแต่ทุ่งนา แทบจะยังไม่มีบ้านเรือนอยู่เลยครับ
  ถนนสายนี้ริเริ่มสร้างโดยนายพิสิษฐ ชมปรีดา นายอำเภอศรีสัชนาลัย(2505-2509) จึงได้นำนามสกุลของท่านมาตั้งเป็นชื่อถนนครับ ผู้เขียนประมาณว่า ถนนสายนี้น่าจะสร้างในปี 2507-2508 โดยมีท่านพระครูบวรธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์นำชาวบ้านทั้งตำบล(หาดเสี้ยว,หาดสูง,บ้านใหม่,ป่าไผ่ ฯลฯ) มาช่วยกันตัดถนนสายนี้ ผู้เขียนยังเป็นเด็กชั้นประถม แต่ก็มีโอกาสมาช่วยเหมือนกันครับ
  สถานที่สำคัญในอดีตอีกแห่งหนึ่งบนถนนสายนี้ก็คือ “ทุ่งรวงทอง”อยู่บริเวณตั้งแต่ ต้นปาล์มรีสอร์ทไปทางทิศใต้ครับ ตั้งชื่อโดยท่านพระครูบวรฯครับ เป็นพื้นที่สวนสนุกขนาดใหญ่ของบ้านหาดเสี้ยวในช่วงหน้าแล้ง เคยมีวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น วงไวพจน์ เพชรสุพรรณ, วงเพลิน พรมแดน ฯลฯ มาเปิดการแสดง แน่นอนครับ ไทยบ้านเหม่อ ก็ต้อง ไต่โข หรือ ห้ามโข มาเที่ยวงานกันเป็นที่สนุกสนานทุกครั้งเช่นกันครับ

   
 • admin 22:15 on 09/04/2015 Permalink
  Tags: บวชนาค, , , , , , ,   

  เพจศรีสัชนาลัยแจกเสื้อที่ระลึก แห่ช้างบวชนาคฟรี 

  เพจศรีสัชนาลัยแจกเสื้อที่ระลึก แห่ช้างบวชนาคฟรี

   
 • admin 14:37 on 08/04/2015 Permalink
  Tags: งานบวช, , บวชนาค, , , , , , , ,   

  ประมวลภาพ ประเพณีแห่ช้างบวชนาคหาดเสี้ยว 2558 

  ชมรูปทั้งหมด คลิกที่นี่ ประมวลภาพ ประเพณีแห่ช้างบวชนาคหาดเสี้ยว

   
 • admin 12:52 on 11/03/2015 Permalink
  Tags: , งานประเพณี, , บวชนาค, , , , , , , , , , , แห่ช้างบวชนาค2558,   

  เที่ยวศรีสัชนาลัย เดือนเมษายน กับ 3 งานประเพณี ยิ่งใหญ่ 

  เที่ยวศรีสัชนาลัย เดือนเมษายน กับ 3 งานประเพณี ยิ่งใหญ่
  +++++++++++
  7 เมษายน 2558 เชิญชมประเพณี แห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ขบวนช้างและนาค จะเริ่มแห่ออกจากบ้านเจ้าภาพ แต่ละหลัง ในเวลาประมาณ 10:30 น. มาที่วัดหาดเสี้ยว เมื่อทำพิธีเสร็จ จะออกจากวัด เวลาประมาณ 12:30 น. ผ่านตลาด และข้ามแม่น้ำยม ในเวลาประมาณ 15:00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055-671122

  +++++++++++++
  8 – 12 เมษายน ชมประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่ 1 และบูรพกษัตริย์ ชมการประกวดสาวเทพีสรงน้ำโอยทาน ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรม 10 ท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมงานเทศกาลอาหาร

  ++++++++++
  17-19 เมษายน ชมประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ซึ่งจะมีขบวนช้างประดับตกแต่งสวยงามกว่า 50 เชือก เดินผ่านหมู่บ้านไปยังลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อหมื่นด้ง เพื่อทำพิธีสักการะ

   
 • admin 13:17 on 28/02/2015 Permalink
  Tags: , บวชนาค, , , , , , , , ,   

  งานแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2558 

  7 เมษายน 2558 เชิญชมประเพณี แห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2558 ขบวนช้างและนาค จะเริ่มออกเดิน เวลาประมาณ 10:30 น. จากหมู่บ้านต่างๆ มาที่วัดหาดเสี้ยว เมื่อทำพิธีเสร็จ จะออกจากวัด เวลา 12:30 น. ผ่านตลาด และข้ามแม่น้ำยม ในเวลา 15:00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055-671122


  #แห่ช้าง #บวชนาค #หาดเสี้ยว #ไทยพวน #ประเพณี #แห่ช้างบวชนาค #ศรีสัชนาลัย #สุโขทัย #ช้าง #แม่น้ำยม #ตลาดหาดเสี้ยว #งาน — ที่ บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย

   
 • admin 15:31 on 09/04/2013 Permalink
  Tags: , บวชนาค, , , , ,   

  ข่าวช่อง 7สี งานแห่ช้างบวชนาค ตำบลหาดเสี้ยว 

   
 • admin 09:54 on 08/04/2013 Permalink
  Tags: , บวชนาค, , , หาดเสีั้ยว, , , , ,   

  บรรยากาศงานแห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว 2556 

  ภาพบรรยากาศ งานแห่ช้างบวชนาค ของชาวไทพวน ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 7 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
  มีนักท่องเที่ยวมารอชมขบวนแห่ช้างและพิธีการบวชนาคอย่างหนาแน่น

   
 • admin 11:53 on 28/03/2013 Permalink
  Tags: , บวชนาค,   

  เชิญชมประเพณีแห่ช้างบวชนาค ตำบลหาดเสี้ยว 

  ประเพณีบวชช้างหรือที่เรียกว่า แห่ช้างอยู่เคียงคู่ผู้คนทีมีสายเลือดไทยพวนมานานแล้ว คือ การนำช้างมาร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนาว่า พระ เวสสันดรให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์อันเป็นช้างเผือกคู่บารมีที่ชาวเมืองเชตุดรถือว่าเป็นมงคลหัตถีแก่พราหมณ์ทั้ง 8 จากแคว้นกลิงคราษฎร์ที่มาทูลขอเพื่อเป็นมงคลแก่บ้านเมืองที่ประสบทุพภิกขภัย
  ความเชื่อนี้เกี่ยวข้องกับอีกตำนานหนึ่ง คือ ตอนที่พระเจ้ากรุงสัญชัย พระราชบิดาของพระเวสสันดรขอให้พระเวสสันดรกลับมาเป็นกษัตริย์ตามเดิมนั้น พระองค์ได้จัดขบวนช้างม้าและรถประดับประดาเหมือนออกศึกสงครามให้สมเกียรติเพื่อไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีขบวนแห่ขับด้วยมโหรีและการละเล่นต่าง ๆ เป็นการเฉลิมฉลอง


  ความเชื่ออีกประการหนึ่ง คือ คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่มุ่งให้ผู้บวชถือปฏิบัติตนเพื่อไปสู่โลกอุดร หรือโลกุตรธรรม คือ ธรรมอันพ้นจากวิสัยของโลก ได้แก่ พระนิพพาน แต่คนทั่วไปเข้าใจว่า อุดร หมายถึงทิศเหนือ ซึ่งมีสัญลักษณ์ คือ ช้าง ชาวไทยพวนเรียกสัญลักษณ์ประจำทิศเหนือว่า “โงนงก” คือ ช้างและนำมาเป็นส่วนร่วมในขบวนแห่มาจนทุกวันนี้

  ที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีการจัดงานบวชที่น่าสนใจมากโดยจัดพร้อมกันทั้งตำบล ก่อนบวชเจ้าภาพจะจัดให้นาคนั่งบนคอช้าง พร้อมด้วยญาติมิตรนำอัฐบริขาร    ขี่บนหลังช้างแห่เป็นริ้วขบวนยิ่งใหญ่รอบหมู่บ้าน งานบวชพระแห่นาคด้วยขบวนช้างมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า “งานบวชช้าง” แต่เดิมจัดวันแห่ในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 4 และบวชในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 4 ต่อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนวันแห่เป็นวันที่ 7 เมษายนของทุกปี และวันบวชเป็นวันที่ 8 เมษายนของทุกปี


  ก่อนวันบวชหนึ่งวัน สตรีชาวไทยพวนจะชวนกันไปเที่ยวบ้าน คือ ไปบอกบุญหรือไหว้วานกันให้มาช่วยงานบวช

  วันที่สอง คือวันแห่นาค เจ้าภาพจะทำการ “แถ” หรือโกนผม โกนคิ้ว ผู้ที่จะบวชและตกแต่งตัวให้อย่างสวยงาม เครื่องแต่งกายของนาคประกอบด้วยผ้านุ่ง ผ้าม่วง ผ้าไหม สวมเสื้อกำมะหยี่หรือเครื่องนุ่งห่มที่แพรวพราว สวมเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น เข็มขัดนาก เพชร พลอย อันมีความหมายถึงความหลงใหลในความงามของทรัพย์ภายนอกและพร้อมที่จะไปแสวงหาทรัพย์ภายใน (อริยทรัพย์) และสวมแว่นดำ มีความหมายว่า ยังเป็นผู้มืด เพราะยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัย ศีรษะสวมเทริด หรือเรียกว่า กระโจม อันเป็นเครื่องทรงของพระอินทร์ และเป็นสัญลักษณ์หงอนนาค กระจกที่ติดสองข้างหูเพื่อไว้สำรวจตัวเอง ระลึกถึงความหลังพร้อมที่จะสละ ประนมมือด้วยแผ่นหรือแป้นวงกลมเรียกว่า “สักกัจจัง” แปลว่า เครื่องหมายแห่งความเคารพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-8 นิ้ว ด้ามเป็นรูปพญานาค ถือเครื่องประดับและเครื่องบูชาต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียนเรียกว่า ขันธ์ 5 ร่มที่ใช้กางเป็นร่มใหญ่(สัปทน) มีหลายสี เรียกว่า “จ้อง” หรือ “คันญู”

  ควาญช้างและญาติตลอดจนเพื่อน ๆ ของนาคจะแต่งตัวให้ช้างเช่นกัน โดยนำช้างลงไปอาบน้ำในแม่น้ำยม จัดแต่งผ้าคลุมหัวช้างพร้อมผ้าปูลาดบนหลังช้าง นำโซ่กระดึงหรือกระดิ่งคล้องคอหรือหลังให้ดังกรุ๋งกริ๋งตลอดทางที่ช้างเดินในขบวนแห่ นำแพรพรรณที่สวยงาม หรือด้ายขวัญขาวแดงผูกแต่งที่งาช้าง ตามตัวใช้ชอล์กเขียนคำขวัญ คติ คำคม ต่าง ๆ ตลอดจนคำหยอกล้อนาค หรือเจ้าภาพ
  เมื่อแต่งตัวให้นาคและช้างเสร็จก็จัดริ้วขบวนให้นาคนั่งบนคอช้างประนมมือถือ

  สักกัจจัง และขันธ์ 5 โดยมีคณะญาติและเพื่อน ๆ นั่งบนหลังช้าง และกางสัปทนให้นาค การจัดขบวนแห่นั้น เจ้าภาพจะนำหมวกสานหรืองอบพ่นสี เขียนชื่อนาค หรือคำหยอกล้อต่าง ๆ เป็นของชำร่วยให้แก่ผู้ที่ร่วมขบวนแห่เพื่อใช้กันแดด ตามด้วยขบวนแตรวง หรือกลองยาว ถือ เทียนเอก เทียนอนุศาสน์ กรวยอุปัชฌาย์ ผ้าไตร อัฐบริขาร และเครื่องไทยทาน เดินนำหน้าขบวนช้างจากบ้านงาน

  ไปรวมกันที่วัดหาดเสี้ยวประมาณบ่ายโมง เมื่อไปถึงวัดแล้ว พ่อ แม่จะนำนาคลงจากหลังช้าง ถือขันธ์ 5 ไปสักการะเจ้าวัดที่ศาลพระภูมินาคจะถือแต่สักกัจจังนั่งบนคอช้างคอยคณะกรรมการจัดขบวนตามลำดับชื่อเจ้าภาพเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะให้นาคมารับศีลจากพระภิกษุ ขบวนแห่นาคที่จัดอันดับไว้จะออกเดินทางจากวัดหาดเสี้ยวเป็นริ้วขบวนอันยาวเหยียด ผ่าน ตลาด หมู่บ้าน และออกไปวนรอบทุ่งนา รอบหมู่บ้านและแยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อให้นาคและผู้ร่วมขบวนได้พักผ่อน เตรียมตัวเข้าพิธีทำขวัญนาคในตอนเย็นหรือตอนค่ำต่อไป
  ปัจจุบันการจัดงานบวชช้างหาดเสี้ยวจะทำขวัญนาคเป็นพิธีใหญ่รวมกันในตอนบ่ายหลังจากขบวนแห่นาคมาครบ วันรุ่งขึ้นเป็นพิธีบวช หลังจากจัดเลี้ยงอาหารเช้าก็จัดขบวนแห่จากบ้านเป็นขบวนเดินเท้ามาที่วัด นาคจะแต่งกายชุดขาวเดินประนมมือถือสักกัจจัง และขันธ์ 5 มีการโปรยข้าวสารใส่ศีรษะซึ่งกันและกันของผู้ที่อยู่ในขบวนแห่ ทำให้เกิดความสนุกสนาน

  เมื่อมาถึงวัดหาดเสี้ยวแล้ว นาคจะนำขันธ์ 5 สักการะเจ้าวัดที่ศาลพระภูมิอีกครั้งหนึ่ง แล้วเดินทักษิณาวรรตรอบโบสถ์ 3 รอบ ล้างเท้าและมีคนให้นาคขี่หลังส่งขึ้นโบสถ์ วันทาเสมาโบสถ์ โปรยทาน เสร็จแล้วเข้าสู่พิธีบรรพชาบวชเป็นจั่วอ้าย หรือสามเณร และอุปสมบทเป็นเจ้าหัว หรือ พระภิกษุ เป็นอันเสร็จพิธี

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel