Tagged: บั้งไฟ Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 14:02 on 02/06/2015 Permalink
  Tags: , บั้งไฟ, , , , วิสาขบูชา, , หาดเสี้ยวง,   

  หาดเสี้ยวจัดงานประเพณีจุดบั้งไฟ ประจำปี 2558 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับวัดหาดเสี้ยว และชาวชุมชนตำบลหาดเสี้ยวได้ร่วมกันจัดงานประเพณีจุดบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ณ บ้านนาเด่นขาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและขอฟ้า ขอฝนจากเทวดา เจ้าบ้าน เจ้าวัดให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและเกิดความอุดมสมบูรณ์ โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีชาวชุมชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

   
 • admin 19:51 on 13/05/2014 Permalink
  Tags: , บั้งไฟ, , , , , ,   

  ประเพณีจุดบั้งไฟ หาดเสี้ยว 57 

  บรรยากาศบางส่วนจากงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว

  ชมรูปภาพทั้งหมด ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/ilovesisatchanalai/posts/655801091157645

   

  จับภาพหน้าจอ 2557-05-13 ณ 19.48.13

   
 • admin 13:50 on 06/05/2014 Permalink
  Tags: , , บั้งไฟ, ประพณี, , , , , ,   

  งานบั้งไฟ หาดเสี้ยว 2557 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และชาวชุมชนบ้านหาดเสี้ยว ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอนุรักษ์ประเพณี งานจุดบั้งไฟ ชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว
  เพื่อขอฟ้าขอฝนจากเทวดา ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและพืชผลอุดมสมบูรณ์
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2557
  ณ ลานบ้านนาเดิ่นขาม ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
  สนุบสนุนโดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

  00

   
 • admin 12:30 on 19/04/2014 Permalink
  Tags: บั้งไฟ, , , ,   

  งานอนุรักษ์ประเพณี งานจุดบั้งไฟ หาดเสี้ยว 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และชาวชุมชนบ้านหาดสูง ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอนุรักษ์ประเพณี งานจุดบั้งไฟ เพื่อขอฟ้าขอฝนจากเทวดา ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและพืชผลอุดมสมบูรณ์
  วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
  ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าคอกปศุสัตว์บ้านหาดสูง
  สนุบสนุนโดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

  00

   
 • admin 16:59 on 24/05/2013 Permalink
  Tags: , บั้งไฟ, , ,   

  ภาพบรรยากาศประเพณีจุดบั้งไฟ หาดเสี้ยว 

  ปีนี้มีบั้งไฟทั้งหมด 79 ลูก โดยบริเวณที่จุดบั้งไฟอยู่ที่หนองป่าพี หลังประมงศรีสัช

   
 • admin 03:52 on 04/06/2012 Permalink
  Tags: บั้งไฟ,   

  4 มิย 55 งานแห่บั้งไฟหาดเสี้ยว 

  วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ทางตำบลหาดเสี้ยวได้จัดงานบุญบั้งไฟตามประเพณีที่สืบทอดกันมา โดยแต่ละหมู่บ้านจะทำบั้งไฟมาแข่งกัน

   
 • admin 17:28 on 30/12/2010 Permalink
  Tags: , บวชช้าง, บั้งไฟ, ประเพณีของชาวไทพวน, , ,   

  ประเพณีของชาวไทพวน หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย 

  ก.  งานบวชช้าง       จัดในวันที่  7  –  8   เมษายน  ของทุกปี
  เป็นประเพณีงานบุญของชาวไทยพวนอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้กุศลมาก  ได้เป็นญาติและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา  คือ  งานบรรพชา  อุปสมบทที่พ่อแม่  พี่น้อง  ญาติ  จัดงานบวชให้ลูกหลานโดยแห่นาคด้วยช้างตามความเชื่อในเรื่องพระเวสสันดรชาดก  ซึ่งจะมีการตกแต่งแบบช้างศึกในมหาเวสสันดรชาดกและตามที่เห็นว่าสวยงามเหมาะ สม  และผู้จะบวชจะได้รับการแต่งกาย  เครื่องนุ่งห่มที่มีสีสันต่าง ๆ  จัดเป็นขบวนแห่นาครอบ ๆ  หมู่บ้านในวันที่  7  เมษายน  และบวชในวันที่  8  เมษายนของทุกปีจัดเป็นประเพณีเรื่อยมา
  ข.  งานสงกรานต์  จัดในวันที่  13  เมษายน  ของทุกปี
  กิจกรรม  เป็นงานสงกรานต์นั่นเอง  แต่จะแปลกกว่าท้องถิ่นอื่น คือ  การอาบน้ำก่อนกาโดยเฉพาะชาวไทยพวนทุกคน  จะไปอาบน้ำในแม่น้ำยมแต่เช้ามืดก่อนกา  (อีกา)  ในวันที่  13  เมษายนของทุกปี  โดยเชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา  ชำระล้างมลทิน  ความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดกับตนทั้งกาย   ใจ  ให้ไหลไปตามน้ำให้หมดสิ้น  เป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญของชีวิตในปีใหม่ต่อไป
  ค.  งานสงกรานต์คนแก่   จัดงานในวันที่  22  เมษายน  ของทุกปี
  กิจกรรม  เป็นการจัดงานสงกรานต์คนแก่ หรือภาษาไทยพวน เรียกว่า สังขารผู้เฒ่า
  หนุ่ม     สาว   จะเดินทางมาขอขมา รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่  และจะทำพิธีการบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เฒ่า   ผู้แก่  ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวน
  ง.  งานกำฟ้า  จะจัดในราวเดือน  3   ขึ้น 3 ค่ำ   ของทุกปี
  กิจกรรม   เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวนที่คนโบราณกำหนดให้มีการพักผ่อนหลังจากการ คร่ำเคร่งงานมาเป็นแรมปี  และจัดให้มีการทำบุญกุศลเพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ  จะมีการละเล่นพื้นบ้าน  เช่น หม่าอื้อ   นางกวัก  นางด้ง  หม่าเตย  ลิงลม  เป็นต้น


  จ. งานจุดบั้งไฟ  จัดในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  6   หรือวันวิสาขบูชา  ของทุกปีกิจกรรม  คืองานขอฟ้าขอฝนจากเทวดา   เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  และพืชผล
  อุดมสมบูรณ์
  ฉ.  งานประเพณีแห่องค์ กฐินทางน้ำของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว    ตำบลหาดเสี้ยว     อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  นิยมทำกันตั้งแต่วันแรม  1 ค่ำ  เดือน  11  ไปจนถึงกลางเดือน  12   การตกแต่งองค์กฐินโดยใช้เรือตกแต่งอย่างสวยงาม  ติดตามด้วยขบวนเรือแข่ง  (เฮือซ่วง)    มีเรือแข่งตั้งแต่น้อยกว่า  10  ฝีพายจนถึง  50  ฝีพาย   ประเพณีดังกล่าวได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานกว่า     30   ปี   แล้ว   เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
  ช.  งานประเพณีร่วมบุญ ร่วมทานวันออกพรรษาไทยพวนหาดเสี้ยว  จะจัดขึ้นในเดือน  11  ของทุกปี  คือ  การเทศน์มหาชาติ  ซึ่งมีการทำอาหารมาถวายพระภิกษุ  ข้าวกระยาสารท  ข้าวยาคู  ข้าวทิพย์

  บริเวณบนศาลาจะมีการประดับ ตกแต่งด้วยต้นกล้วย  ต้นอ้อย  ธงชัย  ให้เปรียบเสมือนป่าหิมพานต์  การฟังเทศน์มหาชาติจนครบ  13  กัณฑ์  เชื่อกันว่าเป็นผู้แสวงบุญอานิสงค์อันยิ่งใหญ่

  ที่มา : http://www.hadsiew.com/page_bt14-3.php

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel