Tagged: บ้านหนองอ้อ Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 13:18 on 21/02/2016 Permalink
  Tags: บ้านหนองอ้อ, ,   

  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ 

  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ นำโดยนายชัชชัย ชุ่มชื่น ประธานชมรมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อพท. จัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ และมีท่านนายก อบต.หนองอ้อ นายนนธ์ มานิตย์ ที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนร่วมกัน ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลหนองอ้อ

   
 • admin 13:24 on 21/01/2014 Permalink
  Tags: ต้นแบบธรรมาภิบาลท้องถิ่น, บ้านหนองอ้อ, ,   

  เวทีชาวบ้าน อบต.หนองอ้อ การขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบธรรมาภิบาลท้องถิ่น 

  เวทีชาวบ้าน อบต.หนองอ้อ การขับเคลื่อนพื้นที่โดยอาศัยกลไกลการทีส่วนร่วมของประชาชน ที่วัดเกาะน้อย

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  https://www.facebook.com/noklek.gaara/posts/662015163844526
  0 0 00

   

   
 • admin 23:19 on 11/11/2012 Permalink
  Tags: , , บ้านวังยายมาก, บ้านหนองอ้อ, , , , , หมอนสูงประชาสรรค์   

  รร.บ้านป่ากล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับ 8 โรงเรียน 

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โดยผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ และคณะครูให้การต้อนรับคณะครู ผู้บริหารจากโรงเรียนในอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านท่าชัย บ้านพระปรางค์ วัดเกาะน้อย วัดตลิ่งชัน บ้านเมืองเก่า หมอนสูงประชาสรรค์ บ้านวังยายมาก และบ้านหนองอ้อ เพื่อศึกษาดูงานการเตรียมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 ซึ่งผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับทั้ง 8 โรงเรียน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การประเมินภายนอก รอบ 3 เป็นอย่างดี ..

  .(ประชาสัมพันธ์…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 05:41 on 21/03/2012 Permalink
  Tags: บ้านหนองอ้อ,   

  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบผ้าห่มให้ เด็กนักเรียนบ้านหนองอ้อ 

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 รองยศพัทธ์ ศิริสราญรักษ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบผ้าห่มให้ เด็กชายยงยุทธ ห้วยไชย นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ (ราษฎร์สามัคคี) ในการเดินทางตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายใน กับคณะกรรมการประเมิน ศน.พิทักษ์ การะแบก ผอ.สมพร สุขอร่าม (ผอ.ร.ร.บ้านดงยาง )เด็กนักเรียนคนดังกล่าวอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงออกเรียนกลางคัน โดยอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดทะเลลอย(วัดบ้านหนองอ้อ) อาศัยข้าวก้นบาตร เป็นเด็กยากจน ขาดเรียนบ่อยครั้งเพื่อไปหารายได้กับรถขายของเร่ ปัจจุบันมี คุณครูจีรพันธ์ เวียงหก คอยดูแลความประพฤติ ติดตามให้มาเรียน ระดับผลการเรียนเริ่มดีขึ้น คณะครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ขอขอบคุณรองยศพัทธ์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

  (Flying Team 005…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 04:08 on 18/10/2010 Permalink
  Tags: บ้านหนองอ้อ   

  บ้านหนองอ้อ 

  ตำบลหนองอ้อ ราษฏรส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบฝั่งแม่น้ำยม การคมนาคมในสมัยก่อนอาศัยการเดินเรือในการติดต่อซื้อขายกัน สาเหตุที่เรียก ต.หนองอ้อ เพราะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมมีต้นอ้ออยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าบ้านหนองอ้อ
  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ 177 ครัวเรือน ประวัติหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม โดยอาศัยแม่น้ำยมเป็นหลัก โดยมีหนองอ้อ 1 แห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ และมีต้นอ้อเป็นจำนวนมาก ขึ้นอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้ จึงตั้งชื่อหมู่บ้าน ตามต้นอ้อ แต่นั้นมา มีกำนันผู้ใหญ่ ดังต่อไปนี้ กำนันคนแรก ชื่อ นายตุ๋ย ต่อจากนั้นก็มีกำนันคนต่อมา ชื่อ นายเชิด ศรีทองพิน จนครบวาระ 60 ปี และเสียชีวิตลงอายุ 88 ปี ประมาณ 10 ปี ที่แล้ว ต่อมามีผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายมั่น ช่างต่อ อยู่จนครบวาระ 60 ปี จำนวนประชากร ทั้งหมด 357 ชาย 167 คน หญิง 190 คน
  ต.หนองอ้อ ตั้งอยู่ในเขต อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่ายาง บ้านคลองปากร้าว บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3, 4 บ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 5, 6 บ้านดงยาง และบ้านปางถ่าน

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel