Tagged: บ้านห้วยตม Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 11:58 on 31/03/2013 Permalink
  Tags: บ้านดงย่าปา, บ้านห้วยตม, โรงเรียนบ้านแม่คุ   

  โรงเรียนบ้านแม่คุ จัดกิจกรรมธรรมะเพื่อชีวิต 

  นายสง่า พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คุ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมธรรมะเพื่อชีวิตโดยเชิญพระอาจารย์ดำรง สัปปัญโญและพระอาจารย์ถาวร ถาวโร วัดพระยืน มาเทศนาธรรมให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านแม่คุ บ้านดงย่าปา และบ้านห้วยตมและร่วมถวายผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ณ โรงเรียนบ้านแม่คุ โดยมี สจ.จริยา วิริชัีย ให้เกียรติเป็นประธานในงานครั้งนี้…(ผอ.แม่คุ… ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 04:13 on 18/10/2010 Permalink
  Tags: บ้านห้วยตม   

  บ้านห้วยตม 

  ชุมชนบ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ชายเขาม่อนฤาษี รอยต่อระหว่างอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีภูเขาเป็นเส้นแบ่งเขต ชุมชนห้วยตมเป็นชุมชนเก่าแก่จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นมีการตั้งบ้านเรือนมากกว่า 100 ปี ประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นประชาชนพื้นถิ่นบ้านตึก และบางส่วนเข้ามาปลูกไม้ผลผสมผสานจากชุมชน อำเภอลับแล เป็นแหล่งทรัพยากรพันธุ์ดั้งเดิมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง บ้านห้วยตมเป็นชื่อเรียกตามลำห้วยเป็นหนอง โคลน ตม จึงเรียกชื่อว่า บ้านห้วยตม ซึ่งแยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 6 บ้านดงย่าปา มาเป็นหมู่ที่ 7 บ้านห้วยตม ใน พ.ศ.2499 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านคือ นายทิพย์ ทะปัญญา ชุมชนมีครัวเรือน 196 ครอบครัว การอพยพถิ่นฐานมีน้อยเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของสวนผลไม้ คนในชุมชนมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย 30 ไร่/ครัวเรือน มีรายได้จากการปลูกไม้ผล เช่น ลองกอง ทุเรียน มะไฟ มะนาว กาแฟ และพืชผักที่เป็นรายได้หลัก การตั้งบ้านเรือนและการถือครองที่ดิน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 196 ครัวเรือน การตั้งบ้านเรือนขนานกับลำห้วยทรวงและถนน ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในร่องเขามีที่ทำกิน สิทธิ์ในที่ทำกิน สปก.1 – 2 , พบท.5 และสค.1,สค.2 บางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิชุมชน แต่ชุมชนแยกสิทธิ์ของชุมชนเอง ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจาก จ.อุตรดิตถ์

  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบเล็กน้อย มีลำห้วย แม่รากเป็นสายน้ำหลักของหมู่บ้าน พื้นที่บางส่วนถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างรุนแรง พื้นที่ถูกทรายภูเขาทับถมกลายเป็นที่ดินที่เสื่อมสภาพ

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel