Tagged: ปลัดจังหวัดสุโขทัย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 16:40 on 27/03/2016 Permalink
  Tags: กีฬาชาวไทยภูเขา, ชาวไทยภูเขา, , ปลัดจังหวัดสุโขทัย, สุชาติ ทีคะสุข, ,   

  การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาสุโขทัย 2559 

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากีฬาชาวไทยภูเขาสุโขทัย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านสันหีบ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีตัวแทนชาวไทยภูเขาจากอำเภอศรีสัชนาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน

  Checkinศรีสัชนาลัย
   
 • admin 10:46 on 22/03/2016 Permalink
  Tags: , , , บ้านป่ากล้วย, ปลัดจังหวัดสุโขทัย, ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักย์ สุวรรณโณ   

  มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบ อัคคีภัย ณ บ้านป่ากล้วยสามัคคี หมู่ที่ 13 

  วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ต้อนรับท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ท่านสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบ อัคคีภัย ณ บ้านป่ากล้วยสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง เสียหายเป็นบางส่วน จำนวน 3 หลัง รวม 6 หลังคาเรือน
  ซึ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ออกเยี่มเยียน พร้อมอบน้ำดื่ม ผ้าห่มนวม ถุงยังชีพจำนวน 6 ถุง มอบเงินให้กับเด็กนักเรียน 2 คน คนละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือหลังคาเรือนละ 3,000 บาท รวม 9,000 บาท

  และในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. นายอำเภอศรีสัชนาลัย และภริยา นำอาหารเที่ยง และขนมไปเลี้ยงเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

  เวลา 13.30 น. ได้ไปเยี่ยมราษฎรราย นายพนา ยงยุทธิ์ บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 3 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ ที่บ้านอยู่อาศัยประสบอัคคีภัยใหม่หมดทั้งหลัง พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท

  และเวลา 15.30 น ได้ไปเยี่ยมรายเด็กชายสุรเชษฐ์ จับใจ นักเรียนชั้น ม.2 ที่อาศัยอยู่กับยายพิการ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อ

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel