Tagged: ป่าคา Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 22:06 on 05/02/2016 Permalink
  Tags: , ที่มา, ประว้ติ, ป่าคา, ห้วยหยอก,   

  ประวัติหมู่บ้านแม่สาน ห้วยหยอก และ ป่าคา 

  ความเป็นมาของหมู่บ้านแม่สานและนามสกุลค้างคีรี หมู่บ้านแม่สานได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อราวปี พ.ศ.2390 โดยมีชาย 3 คน เป็นพี่น้องกัน คนโตชื่อก้าง คนรองชื่อว่านายคี ส่วนคนเล็กไม่มีการบันทึกไว้ สันนิฐานว่ามาจากอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายก้างเป็นคนที่สร้างหมู่บ้านแม่สานไปทางใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันคือบ้านห้วยหยวก ส่วนน้องชายคนเล็กได้ปลูกบ้านห่างจากบ้านแม่สาน ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันคือบ้านป่าคา ทั้งสามคนพี่น้องสามารถปลูกบ้านคนละ 1 หลัง แต่ว่าทั้งสามยังไม่มีนามสกุลใช้และไม่มีผู้นำในการปกครอง ทั้งสามคนจึงปรึกษากัน และได้เข้าป่าล่าช้างป่ามาตัวหนึ่ง ได้ตัดงาแล้วนำไปเข้าเฝ้าในหลวง(ไม่ระบุว่าเป็นรัชกาลที่เท่าใด) ในหลวงได้พระราชทานนามสกุลให้ตามชื่อของเขาทั้งสามว่า “ก้างคีรี” และได้เลือกนายก้างเป็นผู้นำ ไม่กี่ปีต่อมา ได้มีการเปลี่ยนนามสกุลจาก “ก้างคีรี”เป็น “ค้างคีรี”โดยปลัดเหวียน ซึ่งเป็นปลัดอำเภอศรีสัชนาลัยในสมัยนั้นเป็นคนเปลี่ยนให้ และได้ใช้นามสกุลนั้นจนถึงปัจจุบัน

   
 • admin 09:04 on 03/01/2015 Permalink
  Tags: , ป่าคา, ,   

  กิจกรรมการการเดินทางไกล รร.ตำบลหนองอ้อ 

  กิจกรรมการการเดินทางไกลของเหล่าลูกเสือโรงเรียนในกลุ่มตำบลหนองอ้อ กับการเรียนรู้ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)

   
 • admin 17:13 on 18/08/2011 Permalink
  Tags: ป่าคา,   

  ชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 

  โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปี 2554 เพื่อให้บุคลากรที่มีผลการตรวจสุขภาพอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอ้วน ให้มีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) กรมป่าไม้ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดใจคนต้นแบบ จากกลุ่มเสี่ยงสู่ Supermodel” และ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปรับ ๆๆๆ กิน…อยู่…อย่างรู้ทัน” และฐานกิจกรรม 3 ฐาน ประกอบด้วย 1.อึดให้ได้ภายใน 7 นาที 2.ธรรมชาติบำบัด ขจัดโรคเรื้อรัง 3.รู้รักสามัคคี มีสุข

  โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท์ 0 5596 5156 ทุกวันเวลาราชการ

   
 • admin 06:15 on 31/10/2010 Permalink
  Tags: ถ้ำธาราวสันต์, ป่าคา,   

  ถ้ำธาราวสันต์ 

  ถ้ำธาราวสันต์ เป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ลักษณะเป็นลานกว้างเป็นชั้นๆ ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่ จากปากถ้ำต้องไต่เขาลงไปในถ้ำตามซอกหิน มีอุโมงค์ทางเดินที่เป็นผนังหินของภูเขาสองลูกมาชนกัน ผ่านอุโมงค์ที่คล้ายธารน้ำไหล ผนังหินเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายหินอ่อน และมีบริเวณหนึ่งเป็นหินทรายรูปหัวสิงโต

  จากบริเวณนี้จะไปออกพ้นขึ้นเหนือถ้ำบนเชิงหน้าผา และทางด้านซ้ายมือมีทางเดินลงไปในอีกถ้ำหนึ่งซึ่งภายในค่อนข้างมืด เป็นถ้ำโล่ง มีค้างคาวอาศัยอยู่มาก รอบบริเวณพบพรรณไม้และสัตว์ป่าได้ทั่วไป เช่น จันทน์ผา เลียงผา เป็นต้น ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 1.5 กิโลเมตร โดยไปตามทางร่องน้ำเก่าซึ่งผ่านป่าดงดิบอันร่มครึ้ม บางช่วงจะผ่านป่าสัก

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/attraction.asp

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel