Tagged: ลาวพวน Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 13:14 on 07/11/2013 Permalink
  Tags: , ลาวพวน, , , , , ,   

  ภาพบรรยากาศการประกวดคุณแม่สาว ลูกสาวสวย งานเรือซ่วงหาดเสี้ยว 2556 

  ภาพบรรยากาศการประกวดคุณแม่สาว ลูกสาวสวย 5 พย. 2556 ในงานเรือซ่วง เขื่อนเรียงหิน หาดเสี้ยว

  DSC_9755 DSC_9753 DSC_9751 DSC_9749 DSC_9748 DSC_9745 DSC_9744 DSC_9739 DSC_9736 DSC_9735 DSC_9734 DSC_9732 DSC_9730 DSC_9729 DSC_9728 DSC_9727 DSC_9721 DSC_9720 DSC_9719 DSC_9718 DSC_9717 DSC_9713 DSC_9711 DSC_9708 DSC_9705 DSC_9704 DSC_9703 DSC_9699 DSC_9695 DSC_9687 DSC_9686 DSC_9684 DSC_9683 DSC_9682 DSC_9681 DSC_9679 DSC_9678 DSC_9677 DSC_9676 DSC_9674 DSC_9667 DSC_9664 DSC_9663 DSC_9656 DSC_9651 DSC_9647 DSC_9645

   

   
 • admin 15:33 on 11/05/2013 Permalink
  Tags: , , ลาวพวน, , ,   

  24 พฤษภาคม นี้ ขอเชิญชม ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหาดเสี้ยว 

  วัดหาดเสี้ยวร่วมกับ ชาวชุมชนตำบลหาดเสี้ยวขอเชิญชมและร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี บุญบั้งไฟของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว

  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ วัดหาดเสี้ยวและสถานที่จุดป่าหนองพี

   

  0

   
 • admin 15:31 on 09/04/2013 Permalink
  Tags: , , ลาวพวน, , , ,   

  ข่าวช่อง 7สี งานแห่ช้างบวชนาค ตำบลหาดเสี้ยว 

   
 • admin 09:54 on 08/04/2013 Permalink
  Tags: , , , ลาวพวน, หาดเสีั้ยว, , , , ,   

  บรรยากาศงานแห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว 2556 

  ภาพบรรยากาศ งานแห่ช้างบวชนาค ของชาวไทพวน ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 7 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
  มีนักท่องเที่ยวมารอชมขบวนแห่ช้างและพิธีการบวชนาคอย่างหนาแน่น

   
 • admin 17:28 on 30/12/2010 Permalink
  Tags: , บวชช้าง, , ประเพณีของชาวไทพวน, ลาวพวน, ,   

  ประเพณีของชาวไทพวน หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย 

  ก.  งานบวชช้าง       จัดในวันที่  7  –  8   เมษายน  ของทุกปี
  เป็นประเพณีงานบุญของชาวไทยพวนอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้กุศลมาก  ได้เป็นญาติและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา  คือ  งานบรรพชา  อุปสมบทที่พ่อแม่  พี่น้อง  ญาติ  จัดงานบวชให้ลูกหลานโดยแห่นาคด้วยช้างตามความเชื่อในเรื่องพระเวสสันดรชาดก  ซึ่งจะมีการตกแต่งแบบช้างศึกในมหาเวสสันดรชาดกและตามที่เห็นว่าสวยงามเหมาะ สม  และผู้จะบวชจะได้รับการแต่งกาย  เครื่องนุ่งห่มที่มีสีสันต่าง ๆ  จัดเป็นขบวนแห่นาครอบ ๆ  หมู่บ้านในวันที่  7  เมษายน  และบวชในวันที่  8  เมษายนของทุกปีจัดเป็นประเพณีเรื่อยมา
  ข.  งานสงกรานต์  จัดในวันที่  13  เมษายน  ของทุกปี
  กิจกรรม  เป็นงานสงกรานต์นั่นเอง  แต่จะแปลกกว่าท้องถิ่นอื่น คือ  การอาบน้ำก่อนกาโดยเฉพาะชาวไทยพวนทุกคน  จะไปอาบน้ำในแม่น้ำยมแต่เช้ามืดก่อนกา  (อีกา)  ในวันที่  13  เมษายนของทุกปี  โดยเชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา  ชำระล้างมลทิน  ความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดกับตนทั้งกาย   ใจ  ให้ไหลไปตามน้ำให้หมดสิ้น  เป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญของชีวิตในปีใหม่ต่อไป
  ค.  งานสงกรานต์คนแก่   จัดงานในวันที่  22  เมษายน  ของทุกปี
  กิจกรรม  เป็นการจัดงานสงกรานต์คนแก่ หรือภาษาไทยพวน เรียกว่า สังขารผู้เฒ่า
  หนุ่ม     สาว   จะเดินทางมาขอขมา รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่  และจะทำพิธีการบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เฒ่า   ผู้แก่  ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวน
  ง.  งานกำฟ้า  จะจัดในราวเดือน  3   ขึ้น 3 ค่ำ   ของทุกปี
  กิจกรรม   เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวนที่คนโบราณกำหนดให้มีการพักผ่อนหลังจากการ คร่ำเคร่งงานมาเป็นแรมปี  และจัดให้มีการทำบุญกุศลเพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ  จะมีการละเล่นพื้นบ้าน  เช่น หม่าอื้อ   นางกวัก  นางด้ง  หม่าเตย  ลิงลม  เป็นต้น


  จ. งานจุดบั้งไฟ  จัดในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  6   หรือวันวิสาขบูชา  ของทุกปีกิจกรรม  คืองานขอฟ้าขอฝนจากเทวดา   เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  และพืชผล
  อุดมสมบูรณ์
  ฉ.  งานประเพณีแห่องค์ กฐินทางน้ำของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว    ตำบลหาดเสี้ยว     อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  นิยมทำกันตั้งแต่วันแรม  1 ค่ำ  เดือน  11  ไปจนถึงกลางเดือน  12   การตกแต่งองค์กฐินโดยใช้เรือตกแต่งอย่างสวยงาม  ติดตามด้วยขบวนเรือแข่ง  (เฮือซ่วง)    มีเรือแข่งตั้งแต่น้อยกว่า  10  ฝีพายจนถึง  50  ฝีพาย   ประเพณีดังกล่าวได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานกว่า     30   ปี   แล้ว   เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
  ช.  งานประเพณีร่วมบุญ ร่วมทานวันออกพรรษาไทยพวนหาดเสี้ยว  จะจัดขึ้นในเดือน  11  ของทุกปี  คือ  การเทศน์มหาชาติ  ซึ่งมีการทำอาหารมาถวายพระภิกษุ  ข้าวกระยาสารท  ข้าวยาคู  ข้าวทิพย์

  บริเวณบนศาลาจะมีการประดับ ตกแต่งด้วยต้นกล้วย  ต้นอ้อย  ธงชัย  ให้เปรียบเสมือนป่าหิมพานต์  การฟังเทศน์มหาชาติจนครบ  13  กัณฑ์  เชื่อกันว่าเป็นผู้แสวงบุญอานิสงค์อันยิ่งใหญ่

  ที่มา : http://www.hadsiew.com/page_bt14-3.php

   
 • admin 04:40 on 14/11/2010 Permalink
  Tags: , ลาวพวน, , , ,   

  บรรยากาศการแข่งเรือซ่วงและขบวนแห่เรือซ่วง 53 

  เช้าวันที่ 13 พย 53   ทางอำเภอศรีสัชนาลัยได้จัดขบวนแห่ประเพณีของชาวตำบลหาดเสี้ยว  เริ่มจากที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  เดินผ่านกลางตลาด จนมาถึงเขื่่อนเรียงหิน    จากนั้นจึงให้ท่านผู้ว่ากล่าวเปิดงานและเริ่มต้นการแข่งขันเรือซ่วง

  บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำยม มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาคอยชมการแข่งขัน

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel