Tagged: วัดน้อย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 14:43 on 15/04/2012 Permalink
  Tags: , , วัดน้อย   

  งานที่วัดน้อย บ้านหาดสูง 

  มีโอกาสได้แวะเข้าไปชมงาน ที่วัดน้อย บ้านหาดสูง ตำบลหาดเสี้ยว    เลยเก็บภาพมาฝาก

  ในงานมีรำวงย้อนยุค  สอยดาว ตักบอลชิงโชค และอื่นๆ

   
 • admin 12:11 on 08/11/2010 Permalink
  Tags: วัดน้อย   

  วัดน้อย 

  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองศรีสัชนาลัย บริเวณที่ราษฎรเรียกว่า บ้านวัดน้อย สิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดนี้ คือ เจดีย์ดอกบัวตูมขนาดเล็ก ส่วนฐานทั้ง ๔ ด้านมีซุ้มพระด้านหน้าที่ฐานอาคารขนาดเล็กยังมิได้ขุดแต่งบูรณะ ความสำคัญของวัดนี้ ปรากฎอยู่ในแผ่นจารึกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จารึกว่า “ศุภมัสดุ พระพุทธยุคลได้ ๒๔๕๐ ….. วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เสด็จฯ ประพาสทอดพระเนตรโบราณสถานหลายแห่งเป็นครั้งแรก ประทับแรมอยู่…. ตั้งพลับพลาอยู่เคียงวัดน้อยริมน้ำยมฝั่งใต้”

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel