ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมครูทุกท่าน ร่วมประชุม 3 ธันวาคมนี้ 

สมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมครูทุกท่าน ประชุมในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย