Tagged: หาดเสี้ยว Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 20:17 on 26/07/2016 Permalink
  Tags: คานหาม, ตระกูลวงศ์วิเศษ, วงศ์วิเศษ, หาดเสี้ยว,   

  คานหาม ของ ต้นสกุล วงศ์วิเศษ ไทยพวน หาดเสี้ยว 

  ภาพการหามเจ้านาย ใช้เวลาเดินทางระยะใกล้ๆ ซึ่งคานหามนี้ เป็นของท่านแสนจันทร์ ต้นสกุล วงศ์วิเศษ ชาวไทยพวน หาดเสี้ยว
  คานนี้มีความยาว ๓๓๐ เซนติเมตร ปัจจุบันเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
  นางเนื่อง วงศ์วิเศษ เป็นผู้มอบในนามกุลทายาทตระกูลวงศ์วิเศษ

  Cr. สมชาย เดือนเพ็ญ

  คานหาม วงษ์วิเศษ

  คานหาม วงษ์วิเศษ

   
 • admin 12:27 on 17/02/2016 Permalink
  Tags: , หาดเสี้ยว   

  กิจกรรม “ฅนหาดเสี้ยว พร้อมเจอกัน ปั่นรถถีบ เห้อบ้านเฮาร่มเย็น เป็นสุข” 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ขอเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และลดโลกร้อน
  กิจกรรม “ฅนหาดเสี้ยว พร้อมเจอกัน ปั่นรถถีบ เห้อบ้านเฮาร่มเย็น เป็นสุข”
  วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

  เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาล ประชาชน, ชมรมต่างๆพร้อมกัน ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
  16.30 – 16.45 น. กล่าวเปิดงานและปล่อยขบวนจักรยาน
  16.45 – 18.30 น. ขบวนจักรยานเดินทางออกจากเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

  • ขบวนจักรยานผ่านตลาดสดหาดเสี้ยวใต้ – ตลาดสดหาดเสี้ยวเหนือ
  • ขบวนจักรยานข้ามสะพานป่างิ้ว
  • ขบวนจักรยานผ่านบ้านป่างิ้ว, บ้านป่าไผ่, บ้านใหม่ และบ้านหาดสูง
  • ขบวนจักรยานเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

  หมายเหตุ กรุณาแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

   
 • admin 11:06 on 13/02/2016 Permalink
  Tags: , , ว่าที่ รต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ, หาดเสี้ยว   

  นายอำเภอศรีสัช ประชุมการพัฒนางานประเพณีศรีสัช 

  นายอำเภอศรีสัชนาลัยไฟแรง นัดประชุมที่ปรึกษา เพื่อพัฒนางานประเพณี ศรีสัชนาลัย รูปแบบใหม่ๆ ไม่ให้ซ้ำซาก สะท้อนประเพณีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  12 ก.พ.59 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมนายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ว่าที่ รต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ จัดประชุม ประเด็นการจัดงานเทศกาลประเพณี ใน อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อหารือกรรมการที่ปรึกษา อ.ศรีสัชนาลัย ให้ระดมความคิด หามุมมองใหม่ๆ ในการจัดงาน แห่ช้าง ต.หาดเสี้ยว งานสรงน้ำโอนทานในเทศกาลวันสงกรานต์ และงานของดีศรีสัชนาลัย เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งทางกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านได้ระดมความคิด และนำเสนอให้นายอำเภอ ในทุกมิติ และ ได้ข้อคิดเป็นจำนวนมาก และหากแก้ปัญหาให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ต้องมีการกำหนดแผนระยะสั้น และระยะยาว ในทุกเรื่อง รวมทั้งปัญหาควันไฟ อุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องทำให้เป็นระบบเพื่อการพัฒนา อ.ศรีสัชนาลัย ให้เป็นของดี ศรีสัชนาลัย ที่ยั่งยืนต่อไป

  ภาพ/ข่าว สทร.สุโขทัย รายงาน

   
 • admin 16:47 on 08/02/2016 Permalink
  Tags: , , , , หาดเสี้ยว,   

  กำหนดการ งานลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา ประจำปี 2559 ตำบลหาดเสี้ยว 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจัดงาน ลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา
  สืบสานประเพณีในท้องถิ่นสู่รุ่นลูกหลาน โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์

  ประเพณีกำฟ้า หาดเสี้ยว วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

  เวลา 17.00 น. – ชาวชุมชน 7 ชุมชน พร้อมกันที่ซุ้มจำลองวิถีชีวิตไทยพวน

  • เริ่มการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละชุมชน

  เวลา 19.00 น. – พิธีเปิดงานงานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา ประจำปี 2559

  • นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว กล่าวรายงาน

  เวลา 19.30 น. – เริ่มการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  เวลา 20.30 น. – การละเล่นประเพณีกำฟ้า ของแต่ละชุมชน ได้แก่

  • นางกวัก – ติ่งก๊บ
  • ถ่อส้าว – หม่าตี้ หม่าเตย
  • หม่ากะเลิ้งเกิ้งกั๊บ – หม่าติ่งเกว
  • นางสะ นางด๊ง – หม่าอื๊อ

  เวลา 22.00 น. – ปิดงานลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา

   
 • admin 19:38 on 02/02/2016 Permalink
  Tags: หาดเสี้ยว, ,   

  มอบรถจักรยานเป็นของขวัญให้แก่น้องๆ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 

  นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว, ผอ.พิสมัย เกิดผล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมจับฉลากมอบรถจักรยานเป็นของขวัญให้แก่น้องๆ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนมอบจักรยาน แก่น้องๆด้วยนะคะ

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

   
 • admin 12:01 on 28/01/2016 Permalink
  Tags: , , หาดเสี้ยว,   

  ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2559 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2559 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานอเนกประสงค์เขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป สนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง

   
 • admin 13:30 on 21/01/2016 Permalink
  Tags: , , หาดเสี้ยว, เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, , ,   

  ตำบลหาดเสี้ยว ร่วมเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “เมืองเชลียงปริทรรศน์” 58 

  นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “เมืองเชลียงปริทรรศน์” 58 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานพิธี โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ โครงงานของน้องๆนักเรียน การแสดงทักษะ และแข่งขันกีฬาของน้องนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

   
 • admin 09:25 on 29/12/2015 Permalink
  Tags: ชมปรีดา, ชูศักดิ์ เกื้อกูล, , ทุ่งรวงทอง, , , พระครูบวรธรรมานุศาสก์, พิสิษฐ ชมปรีดา, , หาดเสี้ยว, , เก่าแก่, , โบราณ,   

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : ตำนานแห่ง “ทุ่งรวงทอง” บน ถนนชมปรีดา 

  เขียนโดย อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล   เฟสบุ๊ค Chusak Kueakun

  ภาพแห่นาคด้วยขบวนช้าง ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นนาคจากบ้านใหม่ ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ขบวนแห่กำลัง ผ่านถนนชมปรีดา ที่เชื่อมระหว่างถนนศรีสัช-อุตรดิตถ์ด้านข้างโรงเรียนเมืองเชลียงกับตลาดสด สุขาภิบาลหาดเสี้ยว สังเกตพบว่าสองข้างถนนมีแต่ทุ่งนา แทบจะยังไม่มีบ้านเรือนอยู่เลยครับ
  ถนนสายนี้ริเริ่มสร้างโดยนายพิสิษฐ ชมปรีดา นายอำเภอศรีสัชนาลัย(2505-2509) จึงได้นำนามสกุลของท่านมาตั้งเป็นชื่อถนนครับ ผู้เขียนประมาณว่า ถนนสายนี้น่าจะสร้างในปี 2507-2508 โดยมีท่านพระครูบวรธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์นำชาวบ้านทั้งตำบล(หาดเสี้ยว,หาดสูง,บ้านใหม่,ป่าไผ่ ฯลฯ) มาช่วยกันตัดถนนสายนี้ ผู้เขียนยังเป็นเด็กชั้นประถม แต่ก็มีโอกาสมาช่วยเหมือนกันครับ
  สถานที่สำคัญในอดีตอีกแห่งหนึ่งบนถนนสายนี้ก็คือ “ทุ่งรวงทอง”อยู่บริเวณตั้งแต่ ต้นปาล์มรีสอร์ทไปทางทิศใต้ครับ ตั้งชื่อโดยท่านพระครูบวรฯครับ เป็นพื้นที่สวนสนุกขนาดใหญ่ของบ้านหาดเสี้ยวในช่วงหน้าแล้ง เคยมีวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น วงไวพจน์ เพชรสุพรรณ, วงเพลิน พรมแดน ฯลฯ มาเปิดการแสดง แน่นอนครับ ไทยบ้านเหม่อ ก็ต้อง ไต่โข หรือ ห้ามโข มาเที่ยวงานกันเป็นที่สนุกสนานทุกครั้งเช่นกันครับ

   
 • admin 09:40 on 23/12/2015 Permalink
  Tags: , สะพานไม้, หาดเสี้ยว, ,   

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : สะพานบ้านใหม่ (โขบ้านเหม่อ) 

  เขียนโดย Chusak Kueakun

  ขอบคุณ คุณจำลอง ดวงศรี ศิษย์เก่าเมืองเชลียง 25 ซึ่งเป็นญาติและคนบ้านเดียวกันกับผู้เขียน ได้มอบภาพเก่าจำนวนหลายภาพ ที่มีคุณค่าเพื่อนำมาเล่าสู่กันฟังทาง fb ครับ
  ครับ ตามชื่อเรื่องครับ สะพานบ้านใหม่ ในช่วงหน้าแล้งน้ำลดชาวบ้านใหม่จะช่วยกันสร้างสะพานไม้เชื่อมระหว่างบ้านใหม่กับหาดเสี้ยว ฝั่งหาดเสี้ยวจะอยู่ด้านใต้ของท่าหนองจิบ(ตรงกับตลาดสดเหนือ) ส่วนฝั่งบ้านใหม่เคยเรียกชื่อว่า ท่าเรือจ้างป้ารุน หรือท่าโรงสีพ่อเฒ่านัน(ซอย 9)


  ในภาพด้านขวาบน พอจะมองเห็นต้นตาลวัดบ้านใหม่นนทาราม(ที่เก่า),ท่าเตี่ยอยู่, ท่าเรือจ้างทิดทอง ผู้คนกำลังอาบน้ำ รวมทั้งหาดทรายที่หลายๆท่านเคยวิ่งเล่นตอนเป็นเด็ก เป็นแหล่งเพาะถั่วงอกและที่สำคัญเคยเป็นแหล่งน้ำบ่อทรายสะอาด รสชาติดีอร่อยแซบ ที่ทุกครอบครัวจะต้องมาตักใส่ถัง(คุ) แล้วหาบขึ้นตลิ่งกลับบ้านเกือบทุกวัน โดยเฉพาะหนุ่มสาวในช่วงบ่ายและเย็น
  พื้นที่ริมตลิ่งยังพอเห็นบริเวณปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มันด้าง(มัน) หม่าห้อ(ถั่วลิสง) ผักกาดนานาชนิด ฯลฯ
  ผ่านมาเกือบ 50 แล้วครับ ปัจจุบันวิถีชีวิตตามที่เล่ามีให้พบเห็นน้อยมากหรือแทบไม่มีแล้ว คนรุ่นหลังมีโอกาสสัมผัสแม่น้ำยมแค่มองผ่านเท่านั้นครับ เนื่องจากสภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก คงได้แค่ เล่าสู่กันฟังก็พอครับ !!

   
 • admin 09:27 on 16/12/2015 Permalink
  Tags: , วัดเวียงเชียง, วัดโพธิ์ทอง, วัดโพธิ์เงิน, หาดเสี้ยว, , ,   

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : วัดโพธิ์ทอง 

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : วัดโพธิ์ทอง

  เขียนโดย อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล Chusak Kueakun

  วันนี้ขออนุญาตนำภาพมาฝากจากหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพคุณแม่เนือง มหาปัญญาวงศ์ ซึ่งจัดทำโดย ผศ.สนอง โกศัย ครับ
  เป็นบรรยากาศการทำบุญ และโบสถ์ของวัดหาดสูงในอดีต น่าจะเกิน 50 ปีแล้วครับ เป็นโบสถ์หลังเดิม ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโบสถ์หลังใหม่ในปัจจุบันครับ
  วัดต่างๆของพี่น้องไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวในอดีตมีชื่อเรียกแตกต่างจากปัจจุบัน นะครับเช่น(อ้างอิงจากหนังสือไทยพวน ของ พ.อ.วิเชียร วงศ์วิเศษ)
  วัดหาดเสี้ยว เดิมชื่อว่า วัดโพธิ์ไทร
  วัดหาดสูง เดิมชื่อว่า วัดโพธิ์ทอง
  วัดบ้านใหม่ เดิมชื่อ วัดนนทาราม
  วัดแม่ราก เดิมชื่อ วัดเวียงชัย
  การเปลี่ยนชื่อ น่าจะมีเหตุผลจาก เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่ครับ

   
 • admin 17:06 on 24/11/2015 Permalink
  Tags: , หาดเสี้ยว   

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2558 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2558
  ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน (หน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว)
  ม.2 ต.หาดเสี้ยว

  พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การลอยกระทงสาย
  อย่าลืมมาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะ

   
 • admin 14:07 on 17/11/2015 Permalink
  Tags: , , หาดเสี้ยว, เรือซ่วง2558, เฮือซ่วง 2558,   

  ประเพณีเฮือซ่วง หาดเสี้ยว 2558 

  ประเพณีเฮือซ่วง    2558    วันที่ 14 พย. 2558     ณ ตลาด บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

  รูปภาพใหม่ 66 รูปในอัลบั้ม: พิธีเปิดประเพณีเฮือซ่วง หาดเสี้ยว 2558

   
 • admin 11:20 on 21/10/2015 Permalink
  Tags: , , , หาดเสี้ยว, , , ,   

  เชิญชมประเพณี แห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เฮือซ่วง) ประจำปี 2558 

  วิถีชีวิตคนไทย สัมผัสได้ ตลอดปี ^^
  เชิญชมประเพณี แห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เฮือซ่วง)
  วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2558
  ณ บริเวณ เขื่อนเรียงหิน ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

  #เที่ยว #เที่ยวไหนดี #เรือซ่วง #ไทยพวน #เฮือซ่วง #ศรีสัชนาลัย #สุโขทัย #แข่งเรือ

   
 • admin 21:45 on 04/10/2015 Permalink
  Tags: , , , หาดเสี้ยว   

  ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ในหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย 

  รับสมัครพนักงานทั่วไป ช่วยงานล้างรถ 1อัตรา
  เพศชาย ทำงานที่หาดเสี้ยว สนใจ inbox มาในเฟซบุค Kleanmess เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  รับสมัครพนักงานขายเครื่องสำอาง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ร้านอยู่หน้าโรงเรียนเมืองเชลียง) สนใจโทร 087-7310037 บิ๋ม Line. bbiimmbbiimm คุณสมบัติพนักงาน มีใจรักการขาย รักความสะอาด ซื่อสัตย์ อายุไม่เกิน 30 ปี ‪#‎มีที่พักให้‬

   
 • admin 10:47 on 11/09/2015 Permalink
  Tags: , , หาดเสี้ยว   

  ภาพบรรยากาศขบวนแห่งานของดีศรีสัชนาลัย 2558 

  ภาพบรรยากาศขบวนแห่งานของดีศรีสัชนาลัย  9 กันยายน 2558

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel