Tagged: ห้วยตม Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 11:02 on 25/07/2016 Permalink
  Tags: , วัดห้วยตม, ห้วยตม, ,   

  โครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ2559 

  22 กรกฎาคม 2559 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดอบรมโครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดห้วยตม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตึก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มมากที่สุด มีจุดประสงค์เพื่อให้ อปพร. , OTOS , ราษฎรหมู่ที่ 6 -7 ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิก อบต.และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการเกิด ภัยพิบัติ (ดินโคลนถล่ม) และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านตึกที่ประสบภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ2559

  โครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ2559วั

   
 • admin 16:05 on 10/03/2011 Permalink
  Tags: , ห้วยตม,   

  ผู้ว่าราชการสุโขทัย ซ้อมแผนรับภัยธรรมชาติดินถล่ม ที่ อ.ศรีสัชนาลัย 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ซ้อมแผนรับภัยธรรมชาติดินถล่ม น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัย โฟกัส บ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากภูมิประเทศลาดชันตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา และเคยเกิดเหตุการณ์ดินถลมมาแล้วครั้ง

  ในการดำเนินการฝึกซ้อมแผน วันนี้(10 มีนาคม 2554 ) เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ใหญ่-กำนัน , อบต. , เทศบาล , ตำรวจ , แขวงการทาง , ที่ทำการปกครองอำเภอ , หน่วยงานสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการซ้อมแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือน และการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน และจะทำการฝึกซ้อมแผนในวันที่ 17 มีนาคม 2554 ในพื้นที่ตำบลบ้านตึก บ้านห้วยตม บ้านดงย่าป่า ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ระหว่างหุบเขา หากมีฝนตกปริมาณมาก น้ำจากห้วยตมจะไหลบ่าอย่างรวดเร็วในลักษณะของน้ำป่า ความรุนแรงของการไหลของน้ำประกอบกับพื้นที่มีความลาดชัน อาจเกิดดินโคลนถล่ม เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ การฝึก
  ซ้อมตามแผนฯ จะเริ่มจากการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม เช่น สำรวจเส้นทางอพยพไปยังที่ปลอดภัย การเตรียมพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาหาร น้ำ วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน 17 มีนาคมนี้ เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมกันที่วัดห้วยตูม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
  ที่มา : ส.ปชส.สุโขทัย
   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel