Tagged: อำเภอศรีสัชนาลัย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 16:40 on 27/03/2016 Permalink
  Tags: กีฬาชาวไทยภูเขา, ชาวไทยภูเขา, , , สุชาติ ทีคะสุข, , อำเภอศรีสัชนาลัย   

  การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาสุโขทัย 2559 

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากีฬาชาวไทยภูเขาสุโขทัย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านสันหีบ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีตัวแทนชาวไทยภูเขาจากอำเภอศรีสัชนาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน

  Checkinศรีสัชนาลัย
   
 • admin 23:21 on 08/03/2016 Permalink
  Tags: วันรวมน้ำใจช่วยผู้ยากไร้, ศรีสัชนาลัยเฮอริเทจ, ศูนย์อนุรักษ์ผ้าไทยและมรดกศรีสัชนาลัย, อำเภอศรีสัชนาลัย   

  งานวันรวมน้ำใจช่วยผู้ยากไร้ อำเภอศรีสัชนาลัย 

  ประมวลภาพการจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยผู้ยากไร้ อำเภอศรีสัชนาลัย ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญปล่อยปลา รำวงย้อนยุค ชมวิวัฒนาการความเป้นมาของผ้าทอพื้นเมือง เงิน – ทองโบราณ และรับประทานโตกมื้อพาแลง (มื้อเย็น) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์อนุรักษ์ผ้าไทยและมรดกศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัยเฮอริเทจ)

  วันรวมน้ำใจ

  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้
  1. เพื่อหารายได้ สำหรับใช้ในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย
  2. เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายสำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม เลี้ยงผู้ที่มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาด และผู้ที่ช่วยเหลือทุกครั้ง ปีละอย่างน้อย 8 ครั้ง
  3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว ขนม และอื่น ๆ ในการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ในแต่ละเดือน
  4. และภารกิจ อื่น ๆ ตามที่มีการร้องขอ ที่จำเป็น

  ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด เขตอำเภอศรีสัชนาลัย ผู้มีเกียรติทุกท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอัญชัญ คุณหมอสมพร พินิจเจริญผล ที่ให้ความอนุเคราะห์ ด้านสถานที่จัดงานเป็นอย่างดี และกำนันตำบลป่างิ้ว ที่ได้สนับสนุนวงดนตรีรำวงย้อนยุค ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง

   
 • admin 11:25 on 25/06/2014 Permalink
  Tags: อำเภอศรีสัชนาลัย   

  ชาวอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ 

  บรรยากาศบางส่วนจากงานชาวอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 23 มิย.57

  ศรีสัชนาลัย

   

  0a
  000

   
 • admin 10:40 on 20/09/2013 Permalink
  Tags: , , , อำเภอศรีสัชนาลัย   

  ภาพบรรยากาศภายในงานของดีศรีสัช ตอนกลางคืน 

  ภาพบรรยากาศภายในงานของดีศรีสัช ตอนกลางคืน ที่บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

   
 • admin 11:03 on 28/08/2013 Permalink
  Tags: อำเภอศรีสัชนาลัย   

  มวยการกุศล ศึกสามประสาน รวมน้ำใจ ต้านภัยยาเสพติด 2556 

  มวยการกุศล ศึกสามประสาน รวมน้ำใจ ต้านภัยยาเสพติด วันศุกร์ 11 ตุลาคม 2556

  อำนวยการจัดศึกโดยนายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย

  เพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อพัฒนา สามหน่วยงาน คือ 1 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2 สถานีตำรวจ 3 สมาคมครู อำเภอศรีสัช

   

  0

   
 • admin 14:56 on 19/07/2013 Permalink
  Tags: , อำเภอศรีสัชนาลัย,   

  การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เปิดรับสมัครแล้ว 

  อำเภอศรีสัชนาลัย เปิดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย
  รวม 4 ประเภท คือ
  1.1) อายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
  1.2) อายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
  1.3) ประชาชนชายทั่วไป
  1.4) อาวุโส 40 ปีขึ้นไป
  0
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2556 ณ ที่ทำการอำเภอศรีสัชนาลัย (ในวันและเวลาราชการ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-6040728

   
 • admin 10:57 on 19/04/2013 Permalink
  Tags: , , อำเภอศรีสัชนาลัย   

  ตำบลหาดเสี้ยวรดน้ำดำหัวนายอำเภอศรีสัชนาลัย 

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันรดน้ำดำหัว นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลในประเพณีวันสงกรานต์ 2556 ณ บ้านพักนายอำเภอศรีสัชฯ

  https://www.facebook.com/hadsiew.srisat

  0

   
 • admin 11:52 on 20/03/2013 Permalink
  Tags: , อปท.ศรีสัชนาลัย, อำเภอศรีสัชนาลัย   

  สภากาชาดไทย ขอเชิญ…ร่วมบริจาคโลหิต 

  พุธ 27 มีนาคม 2556 สภากาชาดไทย อปท.ศรีสัชนาลัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ขอเชิญ…ร่วมบริจาคโลหิต ทำความดี..อันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

  ที่มา:https://www.facebook.com/hadsiew.srisat

   
 • admin 11:55 on 08/12/2012 Permalink
  Tags: อำเภอศรีสัชนาลัย,   

  ศูนย์รับ-ส่ง หนังสือราชการ เครือข่ายโรงเรียนเขตอำเภอศรีสัชนาลัย 

  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภศรีสัชนาลัยทราบ ด้วยสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย โดย ผอ.อินถา อุดมวัฒนากุล นายกสมาคมฯ ได้ให้โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) เป็นศูนย์ประสานการ รับ – ส่ง หนังสือราชการ ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนถ้าส่งหนังสือราชการให้ลงบันทึกรายละเอียด เลขที่หนังสือและรายละเอียดที่สำคัญไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป …

  (suradech…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 19:01 on 25/11/2012 Permalink
  Tags: อำเภอศรีสัชนาลัย,   

  โรงเรียนสังกัดอำเภอศรีสัชนาลัย รับการประเมินภายนอก รอบที่ 3 

  โรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีสัชนาลัย ที่จะต้องรับการประเมินภายนอก รอบที่ 3 จาก สมศ. ระว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2555 จาก หน่วยประมิน บจก.สยามพัฒน์การประเมิน จำนวน 34 โรงเรียน 96 คน เข้ารับฟังคำชี้แนะ การเตรียมข้อมูล จากผู้มีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน คือออาจารย์สิทธิชัย จันทร์ศุภวิบูลย์ โดยการประสานจาก ศน.เฉลิมศักดิ์ กำมะหยี ศน.พิทักษ์ การะแบก ซึ่งนำทีมโดย รองฯ ยศพัฒน์ ศิริสราญรักษ์ โดยใช้สถานที่ห้องประชุม บัวชมพู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ผอ.โกมล ขีดขั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ได้อำนวยความสะดวกในครั้งนี้ (ประมวลภาพการอบรมสามารถดาวว์โหลดได้ที่ Faecbook อนุบาลศรีสัชนาลัย )…..

  (Suradech..ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 19:08 on 21/11/2012 Permalink
  Tags: อำเภอศรีสัชนาลัย   

  อำเภอศรีสัชนาลัย จัดประกวด “ภาพถ่าย ย้อนอดีต” 

  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ เพิ่มสีสันให้งาน อำเภอ ได้จัดประกวด “ภาพถ่าย ย้อนอดีต”
  โดยไว้คอนเซ็บที่ความหมายของภาพ สามารถทำให้นึกถึง อำเภอศรีสัชนาลัย และไม่จำกัดเทคนิคการจัดการภาพโดยส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง คือ E-mail = srisatchanalai6405@hotmail.co.th และทางhttp://www.facebook.com/srisatchanalai6405 หรือ เข้าหน้า facebook ค้นหาคำว่า “อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” และ “อำเภอศรีสัชนาลัย(fanpago)”

   
 • admin 11:14 on 08/11/2012 Permalink
  Tags: , , , อำเภอศรีสัชนาลัย,   

  เชิญเที่ยวงานประเพณี แข่งขันเรือพายและเทศกาลอาหาร ตำบลศรีสัชนาลัย 

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย  ขอเชิญชมการแข่งขันเรือพายและการแสดงต่างๆ  วันที 23-25 พย 2555

  ณ บริเวณ ริมแม่น้ำยม วัดตลิ่งชัน ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

  ชมฟรีตลอดงาน

   
 • admin 16:53 on 06/01/2012 Permalink
  Tags: นายอำเภอ, ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์, อำเภอศรีสัชนาลัย,   

  ยินดีต้อนรับ นายอำเภอคนใหม่ของอำเภอศรีสัชนาลัย 

  ผอ.พิสมัย เกิดผล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้นำคณะครูร่วมยินดีต้อนรับ นายอำเภอคนใหม่ของอำเภอศรีสัชนาลัย ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์

  ภาพ…ครูรัชนี / ข่าว..ครูรัช

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2752

   
 • admin 14:38 on 31/08/2011 Permalink
  Tags: , อำเภอศรีสัชนาลัย,   

  กีฬานักเรียน ศรีสัชเกมส์2554 

  วันที่ 1-3 กันยายน 2554  กลุ่มโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำอำเภอ  โดยในปีนี้ ได้จัดการแข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย

  DSCF3678_01
  DSCF3681_01
  DSCF3682_01
  DSCF3683_01
  DSCF3684_01
  DSCF3685_01
  DSCF3688_01
  DSCF3689_01
  DSCF3548_01
  DSCF3521_01
  DSCF3523_01
  DSCF3524_01
  DSCF3526_01
  DSCF3527_01
  DSCF3530_01
  DSCF3531_01
  DSCF3538_01
  DSCF3541_01
  DSCF3543_01
  DSCF3545_01
  DSCF3546_01
  DSCF3547_01
  DSCF3550_01
  DSCF3551_01
  DSCF3552_01
  DSCF3553_01
  DSCF3554_01
  DSCF3555_01
  DSCF3557_01
  DSCF3559_01
  DSCF3560_01
  DSCF3561_01
  DSCF3563_01
  DSCF3564_01
  DSCF3565_01
  DSCF3566_01
  DSCF3568_01
  DSCF3570_01

  DSCF3572_01
  DSCF3575_01
  DSCF3577_01
  DSCF3578_01
  DSCF3579_01
  DSCF3581_01
  DSCF3582_01
  DSCF3584_01
  DSCF3585_01
  DSCF3587_01
  DSCF3588_01
  DSCF3589_01
  DSCF3591_01
  DSCF3592_01
  DSCF3594_01
  DSCF3595_01
  DSCF3597_01
  DSCF3599_01
  DSCF3600_01
  DSCF3601_01
  DSCF3603_01
  DSCF3604_01
  DSCF3606_01
  DSCF3607_01
  DSCF3608_01
  DSCF3609_01
  DSCF3610_01
  DSCF3611_01
  DSCF3612_01
  DSCF3613_01
  DSCF3614_01
  DSCF3620_01
  DSCF3622_01
  DSCF3623_01
  DSCF3624_01
  DSCF3626_01
  DSCF3627_01
  DSCF3628_01
  DSCF3631_01
  DSCF3632_01
  DSCF3635_01
  DSCF3636_01
  DSCF3640_01
  DSCF3641_01
  DSCF3642_01
  DSCF3644_01
  DSCF3646_01
  DSCF3649_01
  DSCF3653_01
  DSCF3654_01
  DSCF3656_01
  DSCF3658_01
  DSCF3662_01
  DSCF3663_01
  DSCF3664_01
  DSCF3665_01
  DSCF3666_01
  DSCF3668_01
  DSCF3669_01
  DSCF3670_01
  DSCF3671_01
  DSCF3672_01
  DSCF3673_01
  DSCF3674_01
  DSCF3675_01
  DSCF3676_01
   
 • admin 10:39 on 22/08/2011 Permalink
  Tags: อำเภอศรีสัชนาลัย,   

  สถานการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ อำเภอศรีสัชนาลัย 

  สถานการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและบุคคลทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2554 โดยหลักสูตรการอบรมมีทั้งหมด 2 หลักสูตรได้แก่ 1. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 2. การทำเทียนหอมแฟนซี

  http://nuce.nu.ac.th/news_training.php?n_id=52&action=view

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel