Tagged: อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 09:04 on 03/01/2015 Permalink
  Tags: , , อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา),   

  กิจกรรมการการเดินทางไกล รร.ตำบลหนองอ้อ 

  กิจกรรมการการเดินทางไกลของเหล่าลูกเสือโรงเรียนในกลุ่มตำบลหนองอ้อ กับการเรียนรู้ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)

   
 • admin 17:13 on 18/08/2011 Permalink
  Tags: , อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)   

  ชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 

  โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปี 2554 เพื่อให้บุคลากรที่มีผลการตรวจสุขภาพอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอ้วน ให้มีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) กรมป่าไม้ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดใจคนต้นแบบ จากกลุ่มเสี่ยงสู่ Supermodel” และ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปรับ ๆๆๆ กิน…อยู่…อย่างรู้ทัน” และฐานกิจกรรม 3 ฐาน ประกอบด้วย 1.อึดให้ได้ภายใน 7 นาที 2.ธรรมชาติบำบัด ขจัดโรคเรื้อรัง 3.รู้รักสามัคคี มีสุข

  โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท์ 0 5596 5156 ทุกวันเวลาราชการ

   
 • admin 17:15 on 04/12/2010 Permalink
  Tags: อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา),   

  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูเสือ เนตรนารี ไชยะวิทยา 

  เมื่อวันที่ 29 ,30 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2553 ทางโรงเรียนไชยะวิทยา ได้คณะผู้กำกับและลูกเลือ เนตรนารี ยุวกาชาด ไปเข้าค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย(ป่าคา) ภาพกิจกรรมสามารถชมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chaiya2474.com


   
 • admin 06:18 on 31/10/2010 Permalink
  Tags: น้ำตกตาดดาว, อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)   

  น้ำตกตาดดาว 

  น้ำตกตาดดาว มีต้นกำเนิดจากห้วยแม่ท่าแพ ตกผ่านหน้าผา สูงประมาณ 50 เมตร มีถึง 3 ชั้น เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก ลักษณะของธารน้ำตกจะแยกเป็น 2 สาย ไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ในช่วงฤดูที่มีน้ำมาก ละอองของน้ำตกจะฟุ้งกระจายไปทั่ว และสะท้อนแสงแดดเกิดเป็นสายรุ้งงดงาม น้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 4 กิโลเมตร ต้องเดินเลียบลำห้วยไป สภาพทางช่วงสุดท้ายค่อนข้างชัน

   
 • admin 06:15 on 31/10/2010 Permalink
  Tags: ถ้ำธาราวสันต์, , อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)   

  ถ้ำธาราวสันต์ 

  ถ้ำธาราวสันต์ เป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ลักษณะเป็นลานกว้างเป็นชั้นๆ ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่ จากปากถ้ำต้องไต่เขาลงไปในถ้ำตามซอกหิน มีอุโมงค์ทางเดินที่เป็นผนังหินของภูเขาสองลูกมาชนกัน ผ่านอุโมงค์ที่คล้ายธารน้ำไหล ผนังหินเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายหินอ่อน และมีบริเวณหนึ่งเป็นหินทรายรูปหัวสิงโต

  จากบริเวณนี้จะไปออกพ้นขึ้นเหนือถ้ำบนเชิงหน้าผา และทางด้านซ้ายมือมีทางเดินลงไปในอีกถ้ำหนึ่งซึ่งภายในค่อนข้างมืด เป็นถ้ำโล่ง มีค้างคาวอาศัยอยู่มาก รอบบริเวณพบพรรณไม้และสัตว์ป่าได้ทั่วไป เช่น จันทน์ผา เลียงผา เป็นต้น ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 1.5 กิโลเมตร โดยไปตามทางร่องน้ำเก่าซึ่งผ่านป่าดงดิบอันร่มครึ้ม บางช่วงจะผ่านป่าสัก

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/attraction.asp

   
 • admin 02:51 on 18/10/2010 Permalink
  Tags: อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)   

  อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) 

  เดิมชื่อ ป่าคา หมายถึงป่าคาหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าคา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแก่ง จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อรักษาสภาพป่าที่เป็นป่าต้นน้ำลำธารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ อุทยานฯ แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๓๑๙ ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าคาขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำท่าแพ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะสัณฐานเป็นเทือกเขา ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบเขา สัตว์ป่าที่พบได้แก่ กระแต เสือไฟ อีเห็นข้างลาย เลียงผา และเต่าปูลู เป็นต้น ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๔


  สถานที่น่าสนใจภายในบริเวณอุทยานฯ ได้แก่
  น้ำตกตาดเดือน ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๓๐๐ เมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยแม่ท่าแพ เป็นลานหินกว้าง และแอ่งน้ำเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

  ถ้ำค้างคาว ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีหินงอกและหินย้อยสวยงาม เป็นที่อยู่ของค้างคาวนับแสนตัว

  ถ้ำธาราวสันต์ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย โดยรอบถ้ำจะพบกับพรรณไม้และสัตว์ป่า เช่น จันทน์ผา และเลียงผา

  น้ำตกห้วยทรายขาว ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๓ กิโลเมตรเกิดจากลำห้วยทรายขาวไหลผ่านหน้าผาหินลงสู่แอ่งน้ำขนาดเล็ก ตัวน้ำตกมี ๗ ชั้น ลดหลั่นกันไป น้ำตกห้วยทรายขาวนี้อยู่ใจกลางขุ น เขา และโดยรอบมีต้นไม้ นานาพันธุ์

  น้ำตกตาดดาว ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยแม่ท่าแพ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความสวย ตัวน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผา

  ที่กว้างและสูงชัน มี ๒ สาย สูงประมาณ ๕๐ เมตร ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ด้วยการเดินเท้าประมาณ ๔ กิโลเมตร

  ถ้ำค้างคาว ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีหินงอก หินย้อยสวยงามและเป็นที่อยู่ของค้างคาวนับแสนตัว

  นอกจากนั้นทางอุทยานฯ ได้จัดทำ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ไว้ ๒ เส้นทางคือ ๑.เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมตะวัน เป็นเส้นทางที่อยู่บนไหล่เขา มีความลาดชันปานกลาง ผ่านร่องน้ำในบางช่วง ตลอดเส้นทางเป็นป่าเบญจพรรณ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอุทยานฯ และระหว่างเส้นทางสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าได้ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินี้มีทั้งหมด ๑๔ สถานี แต่ละสถานีทางอุทยานฯ ได้จัดทำป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ไว้เป็นระยะ ๆ ใช้เวลาในการเดิน ๒ – ๓ ชั่วโมง ระยะทางไป- กลับรวม ๕, ๕๐๐ เ มตร ๒. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติห้วยแม่ท่าแพ เป็นเส้นทางที่ต้องเดินวนกลับ ระหว่างทางเดินสามารถพบกับสัตว์ต่าง ๆ เช่น ผีเสื้อ เก้ง หมูป่า และกระรอก ลักษณะของป่าเป็นป่าดงดิบแล้งผสมกับป่าเบญจพรรณ ใช้เวลาในการเดินทาง ๑ ชั่วโมง เป็นระยะทาง ๒ กิโลเมตร

  อัตราค่าเข้าอุทยานฯ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างประเทศ เด็ก ๑๐๐ บาท ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท

  สถานที่พัก หากเอาเต็นท์มาเอง คนละ 30 บาทต่อคนต่อคืน อุทยานฯ มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๖ หลัง หลังละ 600 บาท จำนวน 4 หลัง หลังละ 1,000 บาท จำนวน 2 หลัง และหลังละ 2,000 บาท จำนวน 1 หลัง

  การเดินทางรถยนต์ จากจังหวัดสุโขทัยสามารถใช้เส้นทางได้ ๒ ทาง เส้นทางแรก จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ เส้นสุโขทัย-ตาก เลี่ยงเมืองไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข ๑๑๑๓ มาถึงสี่แยกสารจิตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข ๑๒๙๔ เข้าสู่อุทยานฯ รวมระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร เส้นทางที่สอง

  จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ เส้นสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย ถึงอำเภอศรีสัชนาลัยให้เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ เข้าสู่อุทยานฯ รวมระยะทางประมาณ ๑๒๒ กิโลเมตร

  รถโดยสารประจำทาง มีรถสองแถวจากฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัย ออกก่อนเที่ยงวันละ ๑ เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง ๕๐ นาที

  ตู้ ปณ.10 ต.บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 64130
  โทรศัพท์ 0 5591 0002-3
  อีเมล sisatcha_14@hotmail.com
  เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel